Arrangement

Generalforsamling i Træ- og Møbelindustrien

Generalforsamlingen er kun for medlemmer af TMI. Skulle du være forhindret i at deltage i generalforsamlingen, opfordres du til at give fuldmagt til en anden stemmeberettiget.

Forslag til beslutninger, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt meddeles foreningens sekretariat senest den 6. juni 2023.

TMI’s årsrapport, eventuelle forslag fra medlemmerne, samt indstilling til valg til bestyrelsen følger den endelige dagsorden, der udsendes den 12. juni og vil ligeledes være at finde her på hjemmesiden senest samme dato.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens/bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af sidste års regnskab (årsrapport)
  4. Forelægggelse af budget til orientering
  5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af delegerede til DI's generalforsamling
  8. Indkomne forslag fra medlemmerne
  9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen inviterer TMI på en bid brød. Af hensyn til cateringen, bedes du ved tilmelding tilkendegive om du også deltager i dette.

 

Årsdag 2023

Efter generalforsamlingen holder TMI årsdag for træ- og møbelbranchen. 

Se program og tilmeld dig her