Arrangement

OK2020 - Informationsmøde om fornyelsen af Træ- og Møbeloverenskomsten

DI's overenskomster, herunder Træ- og Møbeloverenskomsten, udløber med udgangen af februar, og derfor påbegynder vi inden så længe forhandlinger om fornyelse af overenskomsterne

Danske virksomheders konkurrenceevne vil også de kommende år være i centrum. TMI vil derfor gerne invitere til en drøftelse af, hvordan vi gennem overenskomsterne bedst når målsætningen om at understøtte virksomhedernes konkurrenceevne.

Der bliver tale om komplicerede forhandlinger, og der vil på mødet, som ledes af vicedirektør, Anders Søndergaard Larsen, blive givet en vurdering af de økonomiske og politiske forudsætninger for forhandlingerne og det forhandlingsmæssige klima. Der vil ligeledes blive givet en vurdering af, hvilke temaer, der kan forventes at blive taget op af fagbevægelsen.

Program for dagen

  • 09.30-10.00 Registrering - kaffe og rundstykke

  • 10.00-11.30 OK2020 v/Anders Søndergaard Larsen

  • 11.30-12.00 Tak for i dag

   Nyd en sandwich på stedet - eller tag en med i bilen

Charlotte Lennert-Petersen

Charlotte Lennert-Petersen

Chefkonsulent, advokat

Spørgsmål om det faglige

 • Direkte +45 3377 3482
 • Mobil +45 2949 4697
 • Send e-mail  
Hanne Delfs

Hanne Delfs

Koordinator

Spørgsmål om det praktiske

 • Direkte +45 3377 3405
 • Mobil +45 5051 9610
 • Send e-mail