Online arrangement

TMI-webinar: Bedre udnyttelse af træ- og møbelindustriens restprodukter i fremtiden

Hør om ny TMI-analyse af branchens brug af restprodukter, og giv dit bud på, hvordan vi sikrer en bedre udnyttelse i fremtiden på webinar 15. december

I dag ender stort set alle restprodukter fra træ- og møbelindustriens virksomheder som energi og er på den måde et vigtigt element i vejen mod en fossilfri energiproduktion

Men i takt med, at ’askefrie’ vedvarende energiformer udbygges, vil behovet for biomasse til afbrænding blive mindre for på sigt måske helt at forsvinde. Dette betyder dog ikke, at efterspørgslen efter restprodukterne forsvinder. Med den rette teknologiske udvikling kan restprodukterne forarbejdes til varige træprodukter, ligesom fremtidens energiformer og brændstoffer også har brug for kulstof fra biomasse.

TMI har bedt konsulentfirmaet NIRAS foretage en analyse af – og give et overblik over – potentialer og barrierer for udnyttelse af restprodukter i træ- og møbelindustrien, herunder forventede fremtidige anvendelser og teknologier; hvad fremmer eller hæmmer disse?

Deltag i webinaret torsdag d. 15. december kl. 14.30 til 16.30, hvor du får en online-præsentation af analysens resultater. På webinaret er der god mulighed for at komme med dine erfaringer og ideer til, hvilke behov, barrierer og potentialer, der er for at sikre en bedre udnyttelse af restprodukterne fra træ- og møbelindustrien.

Tilmelding senest tirsdag den 13. december 2022.

Før mødet vil du modtage kalenderinvitation med link til TEAMS.