Arrangement

Træ- og Møbelindustriens generalforsamling 2020

Træ- og Møbelindustriens bestyrelse har på grund af Corona-krisen valgt at afholde den planlagte generalforsamling den 12. juni 2020 elektronisk, dvs. i skriftlig procedure uden fysisk fremmøde

Omstændighederne i år – som følge af Corona-krisen og den særlige situation, som mange medlemmer befinder sig i - har forsinket fremlæggelsen af detaljeret oplæg om ledelse af TMI, Træfonden og ForsikringsCaptivet som givet bestyrelsen i opdrag ved den ekstraordinære generalforsamling i 2019.

Planerne om genåbningens fase 3 indebærer også, at det er usikkert om det er muligt at gennemføre en generalforsamling den 12. juni, hvor der bliver optimale muligheder for en reel drøftelse.

Bestyrelsen finder det derfor mest reelt, at generalforsamlingen får bestyrelsens oplæg præsenteret til beslutning, når det igen er muligt at afholde fysiske møder, hvor der er optimale muligheder for en reel drøftelse. I forlængelse heraf vil der derfor også først afholdes valg til bestyrelsen, når dette er sket. Bestyrelsen er således nået frem til, at behandlingen af oplæg om strategi, ledelse af TMI, Træfonden og ForsikringsCaptivet samt valg til bestyrelsen mest hensigtsmæssigt gennemføres ved en senere generalforsamling (ekstraordinær).

Det skal på den baggrund hermed varsles, at Træ- og Møbelindustrien holder en minimums generalforsamling (ordinær) den 12. juni 2020, som afvikles elektronisk.

Dagsorden for minimums generalforsamlingen (ordinær) er:

1. Formandens/bestyrelsens beretning til orientering
2. Forelæggelse af sidste års regnskab til godkendelse
3. Forelæggelse af budget til orientering
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af delegerede til DI’s generalforsamling
6. Eventuelt

Invitation med ovenstående dagsorden og tilhørende bilag er udsendt til medlemmerne den 19. maj. Skulle du mod forventning ikke have modtaget dokumenterne, bedes du kontakte TMI's sekretariat.

Nedenstående punkter vil først blive behandlet på en ny generalforsamling (ekstraordinær), som vil blive afholdt onsdag den 21. oktober kl. 16.00. Indkaldelse hertil følger senere.

1. Oplæg til ledelse af TMI, Træfonden og ForsikringsCaptivet
2. Valg til bestyrelsen
3. Valg af suppleanter
4. Indkomne forslag fra medlemmer