online Webinar

Bliv klogere på de nye regler for din virksomheds restprodukt/biomasse

Har du styr på VE-II direktivet og de ekstra danske bæredygtighedskriterier for bl.a. træindustriens restprodukter, som træder i kraft den 1. juli 2021?

Deltag i webinar og bliv klogere på, hvordan kravene efterleves.

Den 1. juli træder VE-II direktivet i kraft. Dertil kommer en række ekstra danske regler, som indføres samtidig. Der er tale om nye bæredygtighedskriterier, som bl.a. indebærer, at træindustriens restprodukter omfattes af dokumentationskrav.

Den 14. april 2021 fra kl 13.00-14.30 kan du deltage i et webinar med deltagere fra Træ- og Møbelindustrien, Danske Træindustrier og DI Bioenergi, hvor Energistyrelsen gennemgår hovedpunkterne i den nye lovgivning, med fokus på træproducerende og træforbrugende virksomheder. Undervejs vil der være mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

PROGRAM

  • Velkomst v. branchedirektør Hanne Sundin, Træ- og Møbelindustrien
  • VE-II direktivet og de ekstra danske bæredygtighedskriterier v. Bodil Harder, Chefkonsulent, Energistyrelsen
  • Spørgsmål

Webinaret afholdes via Microsoft Teams. Tilmeld dig her på siden. Du modtager et link op til afholdelsen.

Baggrund

Direktivet for Vedvarende Energi (VE direktivet) stammer tilbage fra 2009 og havde til formål at øge andelen af vedvarende energi til 20 pct. i 2020. Med direktivets revidering i 2018 (VE-II direktivet) blev det besluttet, at VE-andelen frem mod 2030 skulle øges til 32 pct.

Landene i EU er forpligtet til at implementere VE-II direktivets bæredygtighedskriterier senest i juni 2021.

VE-II stiller en række minimumskrav til implementeringen, men lader det derudover være op til de enkelte stater at beslutte niveauet for implementeringen. I Danmark er det besluttet at implementere direktivet med en række ekstra bæredygtighedskriterier. Det betyder bl.a., at der i Danmark også stilles krav til træindustriens restprodukter.

Når den samlede danske lov om bæredygtig biomasse træder i kraft den 1. juli 2021, erstatter den samtidig brancheaftalen for bæredygtig biomasse fra 2016, som alle energiproducenter (over 20 MW), der anvender biomasse, har skullet efterleve.

Simon Auken Beck

Simon Auken Beck

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3411
  • Mobil +45 2671 9651
  • Send e-mail  
Rikke Sophie Lassen

Rikke Sophie Lassen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3652
  • Mobil +45 2870 9232
  • Send e-mail