TMI

Test: Træ som byggemateriale hjælper klimaet

Der er mange gode initiativer til at løse klimaproblemerne, men faktisk er den mest simple løsning naturens eget produkt. Træ er verdens mest klima- og miljøvenlige råstof og en nøgle til at nå målet om fossilfrit byggeri.

Der er to måder at reducere CO2 i atmosfæren på. Man kan reducere udledningen af CO2, eller man kan fjerne og binde kulstof.

Træ har den unikke evne, at det kan gøre begge dele. Træ optager CO2 fra atmosfæren og lagrer kulstoffet, mens det vokser i vores skove. Derfor er det et fantastisk materiale, som helt af sig selv er med til at bekæmpe klimaforandringerne.

Når råtræet bliver anvendt i byggeriet eller til produkter, er kulstoffet stadig bundet i træet, og efter endt brug kan affaldstræet genbruges til nye træprodukter eller afbrændes til CO2-neutral energi.

Ingen andre materialer kan tilnærmelsesvis det samme.

Byg med træ, og spar CO2

Hver gang byggeriet bruger en kubikmeter træ som alternativ for et hvilket som helst andet byggemateriale, spares der minimum ét ton CO2.

Når man samtidig medregner den mængde kulstof som træet lagrer, svarer det til en reduktion på 2 ton CO2, som dermed ikke udledes til atmosfæren.

Jo mere træ vi bruger, jo mere kulstof binder vi, og jo flere træer vil blive plantet – til gavn for klimaet.

Enestående og miljøvenlig varmeisolering

Men træ er ikke bare et klimavenligt byggemateriale. Træ udkonkurrerer også andre byggematerialer, når det kommer til at holde på varmen i vores huse. I takt med de øgede energimæssige krav i bygningsreglementet er det derfor ikke ligegyldigt, hvilket materiale vi vælger i byggeriet.

På grund af cellestrukturen, har træ en enestående varmeisolering: 15 gange bedre end beton, 400 gange bedre end stål og 1.770 gange bedre end aluminium.

Gør noget ved klimaforandringerne: Brug træ

De gode budskaber om træ og klima kan læses i bogen ”Gør noget ved klimaforandringerne: Brug træ”, der er oversat og udgivet af Træ- og Møbelindustrien. Bogen er oprindeligt udarbejdet af de europæiske træindustrier CEI-Bois. Link: Læs bogen "Gør noget ved klimaforandringerne: Brug træ"