28.11.18 TMI Nyheder

Branchens udfordringer med at løfte tunge bordplader skal løses i fællesskab

Mange virksomheder særligt i køkkenbranchen har udfordringer med tunge løft i forbindelse med levering af store eller tunge bordplader. En fælles løsning mellem producenter, arbejdstagere og transportfirmaer er nødvendig, lød konklusionen på et TMI-medlemsmøde om problemstillingen

Når tunge og store bordpladser skal leveres, er det en tilbagevendende udfordring at håndtere og løfte dem på en måde, så arbejdsmiljøreglerne overholdes. Det har betydet flere påbud fra Arbejdstilsynet særligt hos køkkenproducenter.

Træ-og Møbelindustrien afholdt derfor et medlemsmøde om håndtering af tunge bordplader tirsdag den 13. november i Herning, hvor håndtering af bordplader blev drøftet.

I selve produktionen og under transporten kan de tunge bordplader håndteres ved hjælp af maskiner, men det er særligt, når pladerne transporteres ind i kundens hjem, at problemet opstår. For her skal de oftest bæres i menneskehænder, og så træder der en række regler i kraft, som er meget svære at overholde i praksis. Udfordringen gælder på tværs af flere brancher, og der er derfor behov for en fælles løsning. ”Arbejdstilsynet har generelt fokus på løft, og det er ikke kun producenter inden for træ- og møbelindustrien, der får påbud.

Problemet kan derfor ikke løses ved at lægge håndtering af bordpladerne over på fx en transportør, som i så fald blot vil stå med problemet. Vi er nødt til at finde en fælles løsning for alle, der er i berøring med denne type opgaver, dvs. producent, arbejdstager og transportfirma”, siger Kåre Sørensen, chefkonsulent for arbejdsmiljø i TMI/DI.

Flere løsningsmuligheder – som også kan kombineres – blev drøftet på mødet:

  1. Dialog med 3F med henblik på at udarbejde fx undervisningsforløb for håndtering af bordplader
  2. Dialog med transportbranchen vedr. udarbejdelse af branchevejledning om håndtering af bordplader.
  3. Problemstillingen kan drøftes politisk.

Danske virksomheder kan miste ordrer

TMI nu vil arbejde videre med de forskellige modeller, så der kan komme en løsning snarest. Uden en løsning frygter branchen, at bordpladerne i fremtiden blot vil blive leveret fra udlandet.

”Hvis vi ikke finder en fælles løsning, så er der fare for, at bordpladerne vil komme ind fra udlandet. Håndteringen vil så blive varetaget af medarbejdere, som befinder sig i landet i kort tid, og som Arbejdstilsynet derfor har svært ved at kontrollere. Men dermed er problemet jo ikke løst, det er bare flyttet og uden for Arbejdstilsynets kontrol. Og samtidig vil de danske virksomheder miste deres ordrer”, siger Kåre Sørensen, chefkonsulent for arbejdsmiljø i TMI/DI.

Kåre Sørensen understreger, at hvis en medlemsvirksomhed får et påbud fra Arbejdstilsynet, bør virksomheden altid tage kontakt til ham, så han kan hjælpe med råd og vejledning.

Kåre Sørensen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3353
  • Mobil +45 2949 4464
  • E-mail kaas@di.dk

Relateret