17.12.18 TMI Nyheder

Byg med træ og spar CO2

Træ er verdens mest klima- og miljøvenlige råstof og er uundgåeligt en nøgle til at nå målet om det fossilfrie byggeri. TMI opfordrer Folketingets klima- og energiordfører til at lægge en plan for at anvende mere træ i byggeriet, som en del af en ny energiaftale

Bygninger står for en meget stor del af vores energiforbrug, drivhusgasudledninger og materialeforbrug, og omstilling af byggesektoren er derfor et vigtigt skridt i retning af et lavemissionssamfund. Klimarådet anbefaler i forbindelse med oplæg til ny energiaftale, at Danmark i 2030 skal sikre 55 procent vedvarende energi i den samlede energiforsyning, samt at der skal etableres nationale strategier og delmål for vigtige og udledningstunge sektorer som fx bygninger.

”Den anbefaling kan vi kun bakke op om. Og en øget satsning på at bruge træ i byggeriet giver gode muligheder for at nå målet om et lavemissionssamfund. Vi har derfor opfordret Folketingets klima- og energiordfører til gøre udsynet lidt større og lægge en plan for at anvende mere træ i byggeriet, hvor der er et stort potentiale for en grøn omstilling,” siger Simon Auken Beck, konsulent i TMI, som sammen med Dansk Træforening, Danske Træindustrier, Dansk Skovforening, Brancheforeningen Danske Byggecentre og 3F står bag opfordringen til Folketingets klima og energiordførere.

Træ som byggemateriale gavner klimaet

Statens Byggeforskningsinstitut dokumenterer i en nyligt udgivet rapport, at nye bygninger nu er så energieffektive, at klimabelastningen er større fra byggematerialerne end den belastning, der følger af energiforbruget gennem driften. Hvis branchen fortsat skal forbedre sig, skal byggematerialerne derfor regnes med.

”Klimarådets anbefalinger har fokus på energiforbruget i driftsfasen, men vi mener, der ligger et stort og uindfriet potentiale i at bruge træ, når hele bygningens livscyklus tages i betragtning. Bygningers driftsenergi udgør nemlig kun en mindre andel af energiforbruget over en livscyklus,” siger Simon Auken Beck.

Træ er verdens mest klima- og miljøvenlige råstof og er uundgåeligt en nøgle til at nå målet om det fossilfrie byggeri. Træ som byggemateriale gavner klimaet gennem to primære mekanismer: CO2 -lagring og substitution. 1 m3 træ i byggeriet giver i gennemsnit en samlet CO2 -reduktion på 2 tons. Reduktionen skyldes 0,9 ton CO2 -lagring i træproduktet og 1,1 ton CO2 -besparelse i forhold til konventionelle byggematerialer.

Træbyggeri kan fjerne CO2 fra atmosfæren

Simon Auken Beck peger bl.a. på Finland som foregangsland, hvor regeringen aktivt bruger anvendelse af træ som instrument i klimapolitikken. I et 2030-scenarie sammenligner finnerne en uændret anvendelse af byggematerialer (98 procent konventionelt og 2 procent træ) med en øget anvendelse af træ (18 procent konventionelt og 82 procent træ) og konkluderer, at nybyggeriets CO2-udledning reduceres med op til 52 procent ved øget anvendelse af træ.

Hvis træets kulstoflagring medregnes, reduceres CO2-udledningen yderligere – faktisk helt op til 126 procent, hvilket betyder, at byggeriet samlet fjerner CO2 fra atmosfæren.

”Vi håber, at de danske politikere vil lade sig inspirere af bl.a. Finland og lægger en plan for at anvende mere træ i byggeriet, så vi effektivt og billigt kan sikre, at de langsigtede mål om omstilling af det danske samfund til et lavemissionssamfund i 2050 kan gå i opfyldelse,” siger Simon Auken Beck.

Læs mere

Se TMI’s seneste henvendelser til politikerne om træ i byggeriet her:

Øget brug af træ i byggeriet bør være del af klimamål for byggesektoren Stor potentiel CO2-gevinst ved træbyggeri
Skrevet af:

Simon Auken Beck