06.12.18 TMI Nyheder

EUTR-sag afgjort i Lands- retten

En ankesag mod EUTR-dømt virksomhed er nu afgjort i Landsretten. Virksomheden er fortsat skyldig i manglende overholdelse af reglerne om due diligence, men Landsretten takserer til lavere straf

En fynsk virksomhed blev i november 2017 idømt bøde på 116.500 kr. for ulovlig import af træmøbler. Virksomheden ankede efterfølgende afgørelsen til Landsretten, som nu har afgjort sagen til fordel for virksomheden, der har fået nedsat bødestraffen til 70.000 kr. 

Virksomheden havde gennem en længere periode ikke gjort noget for at sikre sig, at det træ, den importerede, var lovligt fældet. Virksomheden overtrådte dermed reglerne i EU's tømmerforordning (EUTR), der kræver, at virksomheder har en "due diligence-ordning", som er en lovpligtig egenkontrol, der skal mindske risikoen for import af ulovlig fældet træ.

Hvad er et højrisikoland?

Det var Miljøstyrelsen, der rejste anmeldelse mod virksomheden, og da sagen blev anket til Landsretten, fandt styrelsen anledning til at kontraanke for at få afklaret et væsentligt spørgsmål, som byretten ikke havde behandlet. Byretten havde nemlig ikke taget stilling til, om der var tale import fra højrisikolande og import af risikotræarter, en skærpende omstændighed, som ifølge styrelsen skulle udløse en skærpet straf.

”Hvordan domstolene vurderer spørgsmålet om risikolande og risikotræarter er fortsat uvist, for spørgsmålet er ikke nærmere beskrevet i afgørelsen fra Landsretten. Vi kan blot konstatere, at retten ikke har imødekommet anklagerens påstand om skærpet straf på denne baggrund,” siger Simon Auken Beck, konsulent i Træ- og Møbelindustrien. 

Miljøstyrelsen tager landsretsdommen til efterretning, men den fører ikke til en ændret praksis for styrelsens arbejde.

”Dommen får ingen indflydelse på styrelsens holdning til tilsyn eller får indflydelse på, hvornår vi vurderer, at en sag skal videregives til politiet. I den konkrete sag er dommen meget kort, og det er ikke vores vurdering, at den kommer til at skabe præcedens,” siger Niels Bølling, specialkonsulent i Miljøstyrelsen.

EUTR-regler skal overholdes

Hos TMI ændrer Landsrettens strafnedsættelse ikke anbefalingen om, at virksomheder altid skal sikre sig den nødvendige dokumentation ved træimport.

”Det er et uomgængeligt krav, at virksomheder, der importerer træ, skal have en due diligence- ordning for at sikre sig mod at handle med ulovligt fældet træ. Landsrettens dom ændrer ikke på, at man skal have styr på dokumentationen, og derfor kan vi kun anbefale virksomhederne at tage lovkravet meget seriøst”, siger Simon Auken Beck.

EU’s tømmerforordning (EUTR) har været gældende siden marts 2013 og kræver, at import af træ og træprodukter kun må ske, hvis der er ubetydelig risiko for, at træet er ulovligt fældet. Det er virksomhedernes ansvar at sikre, at risikoen er ubetydelig, hvilket skal dokumenteres med et såkaldt due diligence-system.

Flere retssager på vej

Omkring 3.600 importører er omfattet af forordningens regler, hvoraf de fleste er små virksomheder med lille import. Miljøstyrelsen fokuserer på de større virksomheder, når der udføres kontrolbesøg, for at dække så meget af træimporten som muligt. Men kontrolindsatsen har også et element af stikprøve, så mindre virksomheder bliver også udtrukket til kontrol.

Ind til videre er der givet omkring 20 påbud og tre virksomheder er blevet politianmeldt. Heraf er én nu dømt ved landsretten. Sagerne mod de to øvrige anmeldte virksomheder er fortsat under forberedelse.

Få hjælp

Bliv klogere på EUTR her Her kan du bl.a. læse om baggrunden for forordningen, hvordan I som virksomhed er omfattet og hvilke træprodukter, der er dækket.

Hjemmesiden er et branchesamarbejde mellem en række erhvervsorganisationer – deriblandt TMI – og Miljøstyrelsen.

TMI-medlemmer er altid velkomne til at henvende sig til konsulent Simon Auken Beck med spørgsmål om EUTR.

Simon Auken Beck

Simon Auken Beck

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3411
  • Mobil +45 2671 9651
  • E-mail siab@di.dk

Relateret indhold