30.05.18 TMI Nyheder

Forstå formaldehydreglerne i USA – her får du de 3 vigtigste krav

De amerikanske formaldehydregler for træbaserede pladematerialer træder i kraft den 1. juni 2018. Få overblik over de vigtigste krav for en dansk møbelproducent

Reglerne, der skal sikre, at de amerikanske forbrugere i mindre grad udsættes for formaldehyd, træder i kraft den 1. juni 2018.  Reglerne gælder både produkter, der er produceret i USA og importerede produkter.

USA er et vigtigt marked for mange danske møbelproducenter, som derfor skal sikre, at de nye krav opfyldes. 

Hele regelsættet er ganske omfattende, men for en dansk eksportør kan reglementet kondenseres til 3 krav, som SKAL opfyldes for at sikre leverancerne til det amerikanske marked: 

 • Anvendte pladematerialer (som er omfattet) SKAL være TSCA Title VI compliant.
 • Dokumentation i form af pladeproducentens certifikat/pakkelabel med TPC (tredjeparts-certifikat), produktionsdato og batch-nummer SKAL indhentes, opbevares og kunne fremvises på forlangende. Dokumentation bør sendes til importøren, for at denne kan leve op til sine forpligtelser, men behøver ikke vedlægges hvert produkt. Dokumentation opbevares i minimum 3 år for at sikre sporbarhed fra møbel til pladeproducent.
 • Der SKAL label på møbel, emballage, eller "palle" (label anbefales påsat møbel og kan udformes som stempel, klistermærke eller lignende) – indeholdende følgende information:

  • Producentnavn (i Californien også postadresse)
  • Produktionsdato
  • Erklæring om, at produktet er TSCA Title VI compliant. I Californien også CARB II.
  • Tilføj evt. også produktnavn eller nummer for at lette sporbarhedskravet.

Se eksempel på udformning af label nedenfor:

Den californiske lovgivning med CARB II fortsætter parallelt med TSCA, hvor selve kravene til formaldehyd er de samme, mens mærkningskravene varierer. Derfor anbefaler de californiske myndigheder: 1. at der altid sættes label på møbler, og 2. at der bekræftes overensstemmelse med både TSCA og CARB II.

OBS: Ovenstående er et udsnit af den amerikanske føderale og californiske lovgivning og gør ikke krav på at være fyldestgørende. Der henvises til de rette miljømyndigheder for fuldstændige og altid opdaterede lovkrav: 

Bemærk, at der i 2024 kommer yderligere krav til finering af træplader.

Selve træpladen er omfattet af nugældende krav, mens finering er undtaget i en periode frem til 2024. Herefter bliver virksomheder, der selv finerer, til ”hardwood plywood manufacturer”, og skal derfor leve op til de krav, der gælder for denne gruppe pladeproducenter. Det er endnu ikke fuldstændig klart om kravene til finering kun gælder for f.eks. spånplade- og MDF producenter, der finerer, eller om det også kommer til at omfattet møbelproducenters finering af f.eks. små emner. Vi følger udviklingen. 

Denne artikel er udarbejdet i samarbejde med Kjeld Bülow / Furn-tech

Relateret indhold