13.09.18 TMI Nyheder

Gode takter i regeringens forslag til strategi for cirkulær økonomi

Flere initiativer i Regeringens "Strategi for cirkulær økonomi" ser lovende ud for træ- og møbelindustrien. Det afgørende er naturligvis, at der kommer handling bag ordene om bl.a. mere klare regler og et velfungerende marked for genanvendte materialer

Et velfungerende marked for affald og genanvendte materialer. Mere klare regler for genbrug af materialer. Fokus på design, som befordrer genanvendelse. Øget fokus på bygningers indlejrede energi. Alt sammen er vigtige og positive initiativer i regeringens nye "Strategi for cirkulær økonomi", hvor der er afsat 116 mio. kroner fordelt på 15 initiativer, som alle skal bidrage til at omstille Danmark til en mere cirkulær økonomi.

Det glæder branchedirektør i Træ- og Møbelindustrien, Flemming Larsen, at regeringens nye strategi lægger op til at kigge nærmere på den kommunale affaldssortering og reguleringen af markedet for genbrug.

”Det er en stor udfordring for udbredelsen af cirkulær økonomi, at markedet for genbrug – og reguleringen heraf – er uens og uigennemskueligt for virksomhederne. Kommunernes atomiserede affaldssortering, og deres præference for at afbrænde affald er en snubletråd for et reelt gennemslag for den cirkulære økonomi,” mener Flemming Larsen og uddyber: ”Det forhindrer, at der kan opstå en effektiv affaldshåndteringssektor i Danmark, da den kritiske masse af affald bliver for lille til, at det giver tilstrækkelige forretningsmæssig mening at investere i dette.”

Fra pæne ord til en bæredygtig forretningsmodel

Træ- og Møbelindustrien anser uklare regler for markedsføringen af genanvendte materialer som en anden stor udfordring på vejen mod cirkulær økonomi.

”I dag er det uklart, hvilke genanvendte materialer det i praksis er lovligt at markedsføre, fordi materialerne ikke lever op til nutidens krav til produkters indhold af bestemte stoffer og ift. sikkerhed. Hvis virksomhederne skal tage del i udviklingen af den cirkulære økonomi, er det helt afgørende, at der kommer klarhed over det,” siger Flemming Larsen.

I regeringens "Strategi for cirkulær økonomi" er der forslag om at kigge på standarder på både nationalt og europæisk plan.  ”Der er mange lovende initiativer i strategien set med træ- og møbelindustriens øjne. Det afgørende er naturligvis, at der kommer handling bag ordene, så den cirkulære økonomi kan hæve sig fra pæne ord i en powerpoint-præsentation til en egentlig bæredygtig forretningsmodel,” siger Flemming Larsen. 

Flemming Larsen

Flemming Larsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3408
  • Mobil +45 2088 3924
  • E-mail fll@di.dk

Relateret indhold