20.12.17 TMI Nyheder

Kina udfordrer det globale hårdtræsmarked

International Hardwood Conference 2017 bragte fokus på stigende pres på råvaren fra et globaliseret marked og med Kina som gennemgående fællesnævner. Simon Auken Beck fra Træ- og Møbelindustrien deltog i konferencen, hvor der også blev præsenteret nye og hidtil usete konstruktionsmuligheder med hårdttræ

I Danmark har der længe været bekymring for den stigende mængde hårdttræ, der eksporteres til Asien og især til Kina. En bekymring, der har fået ny næring, idet der nu eksporteres tilsvarende mængder dansk nåletræ til Asien.

For både nål og løv eksporteres der nu rundt regnet 100.000 m3 råtræ til Asien, dvs. 200.000 m3 i alt. Det svarer til, at mindst en tredjedel af al dansk gavntræ i løv og på vej mod 10 procent af al dansk gavntræ i nål, nu eksporteres til Asien, hvoraf hovedparten til Kina.

Bekymringen vedr. Asiens store appetit på råtræ er den danske træindustri ikke alene med. Faktisk var Kinas tilsyneladende umættelige efterspørgsel på træ et tilbagevendende tema for flere oplægsholdere på den internationale hårdttræskonference, som blev afholdt 15-17. november 2017 i Venedig.

Konferencen samlede 150 tilhørere fra 17 lande og var arrangeret af European Timber Trade Federation (ETTF) og European Organisation of Sawmill Industries (EOS) i samarbejde med Fedecomlegno fra værtslandet Italien.

Den globale træomsætning er stabil – på overfladen

Det overordnede øjebliksbillede af den globale hårdttræshandel er ellers stabilt med en samlet global omsætning på 35 milliarder dollars. Det er dog et statisk billede, hvori der gemmer sig store forandringer i balancen og forbruget af både råtræ og forarbejdede trævarer. For under overfladen gemmer sig en markant og stigende strøm af materialer i retningen af Asien ¬– og især mod Kina, hvis import årligt vokser med store mængder.

Hvordan er det kommet dertil, at så store mængder træ transporteres halvvejs rundt om kloden? Og hvordan kan det betale sig? For det er ikke kun træ af en kvalitet, der kan bære omkostningsfuld transport, der eksporteres, men også træ af kvaliteter i den billigere ende.

Svaret blev ikke givet fra talerstolen, men i konferencens korridorerne gik snakken, om der mon er statsstøtte med i spillet, for hvordan kan det ellers betale sig? Statsstøtte er der dog ingen beviser for – og hvis det skulle vise sig at være tilfældet, er der sandsynligvis heller ikke noget at gøre ved det.

Derfor må den europæiske træindustri, og måske især den danske, under alle omstændigheder forberede sig på en fortsat stigende international konkurrence, som for hårdttræsindustriens del kan se frem til en fortsat øget efterspørgsel, hvor det globale træforbrug forventes at stige med intet mindre end 60 % frem mod 2030, som det fremgik af en af konferencens præsentationer.

Fra talerstolen konstaterede EOS-præsident Sampsa Auvinen da også, at den europæiske savværksindustri risikerer at blive presset ud af markedet uden adgang til råtræ – underforstået at asiatiske savværker risikerer at udkonkurrerer de europæiske savværker med deres egen råvare

Verdens største hårdttræseksportør – i konkurrence om egen råvare

Fra USA blev der berettet om samme bekymring. Her har industrien de seneste år forandret sig fra at være fokuseret på det amerikanske hjemmemarked til nu at være verdens største hårdttræseksportør med 50 % af produktionen solgt i udlandet og det hovedsageligt i Kina. I tillæg vokser Kinas import af amerikansk råtræ i en grad, der gør landet til en potentiel konkurrent for USA’s egne savværker.

Fra Europa kunne ETTF-præsident Andreas von Möller berette om et hårdttræsmarked, der generelt er i positiv gænge ¬– når der altså ses bort fra et usikkert Storbritannien præget af Brexit. Træstrømmen mod Asien har altså (endnu) ikke givet anledning til alvorlige bekymringer for træhandlerne, som ETTF-præsidenten repræsenterer.    Andreas von Möller ærgrede sig dog de seneste års nedgang i importen af tropisk træ til Europa. ETTF-præsidenten mente, at nedgangen var ”trist”, og at det skyldtes indkøbernes misforståede opfattelse i forhold til, om tropisk træ er lovligt og bæredygtigt.

Hårdttræ i innovativ anvendelse

I en mere positiv stemning kunne konferencen også præsentere innovativ anvendelsen af hårdttræ med amerikansk limtræ af eg anvendt til en ny spektakulær tagkonstruktion over tilskuertribunen ved cricketstadionet Lord’s Cricket Ground i London – en ikke før set anvendelse af hårdttræ.

En måske endnu mere banebrydende nyskabelse var CLT (krydslamineret massivtræ) af amerikansk tulipwood i verdens første permanente bygning af hårdttræs-massivtræ. Det gav hårdttræ-branchen blod på tanden i forhold til gøre sig gældende på det stigende marked for massivtræ, som pt. domineres af nåletræ, og hvis produktion forventes at nå 1 mio. m3 i 2018.

Konsulent Simon Auken Beck repræsenterede Træ- og Møbelindustrien i den danske delegation, sammen med Dansk Træforening.

Simon Auken Beck

Simon Auken Beck

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3411
  • Mobil +45 2671 9651
  • E-mail siab@di.dk

Relateret indhold