01.10.18 TMI Nyheder

Målrettede EUX-lærlinge imponerer virksomheder

Unge på EUX-uddannelsen bliver både udlært håndværkere og bogligt uddannet. De er målrettede, ambitiøse og imponerer virksomhederne, som håber at rekruttere de unge til fremtidens arbejdsmarked

Målrettede elever med ben i næsen. Flere unge kvinder i faget. Faglærte med flere kompetencer til fremtidens arbejdsmarked. Den første bølge af maskinsnedkere fra EUX-uddannelsen vækker begejstring hos branchens virksomheder, og flere virksomheder gør sig nu erfaringer med lærlinge fra uddannelsen, som favner både erhvervs- og gymnasieuddannelse.

”At tage uddannelsen kræver en stor indsats af den unge. Det er jo ikke noget med, at hun bliver halvt håndværker og halvt boglig. Det er både og. Det kræver ben i næsen at gøre det. Vi har ikke kigget efter decimalerne i regnestykket for, om det nu er en god forretning for os at tage en EUX-lærling. For når man selv ønsker kvalificeret arbejdskraft i fremtiden, så er man også forpligtet til at være med til at frembringe den,” siger kvalitets- og uddannelsestekniker Flemming Pedersen fra Skovby Møbelfabrik, som løbende har 8-9 lærlinge og nu byder den første EUX-lærling velkommen.

EUX-uddannelsen blev indført i 2011. På uddannelsen opnår den unge både en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse svarende til en HF. Tal fra undervisningsministeriet viser, at næsten hver tredje elev, som i dag søger en erhvervsuddannelse, vælger EUX.  Særligt inden for kontor og handel er der stor tilslutning til EUX, men også i byggeriet stiger antallet af unge, der vælger en EUX-uddannelse. For møbel- og maskinsnedkere har udviklingen ikke været så eksplosiv, men lige nu er 10 elever på landsplan i gang med et EUX-forløb.

”Til at begynde med håbede vi, at vi kunne få hele eller halve hold med maskinsnedkere på EUX-uddannelserne, men lejet er nok mere, at vi har 2-3 elever ad gangen. Den langsomme udvikling kan skyldes, at der skal mere oplysning til både blandt de unge og hos virksomhederne,” fortæller Holger Frahm, uddannelsesleder på Herningsholm Erhvervsskole.

På Skovby Møbelfabrik henvendte den nuværende EUX-lærling sig for at få en uddannelsesaftale, og det fik virksomheden til at tænke sig om.

”Det er gået lidt trægt med at tage EUX-lærlinge i branchen. Det skyldes måske, at der er meget tradition, som også gælder, når man tager en lærling. Vi er også rundet af den tradition, men vi forsøger at tænke lidt længere ud i fremtiden, for det bliver ikke nemmere at rekruttere medarbejdere, og i hvor høj kurs står håndværket egentlig i dag? Når der nu findes en uddannelse med kombinationen af det boglige og håndværket, så er det måske mere spiseligt for de unge og deres ønsker,” siger Flemming Pedersen, Skovby Møbelfabrik.

Unge med høje ambitioner

En EUX-uddannelse varer 4 år og 3 måneder og er delt op i grund- og hovedforløb plus en række praktikperioder. De lange skoleforløb har afskrækket en del virksomheder fra at tage en EUX-lærling, fordi de til at begynde med skulle undvære deres lærling i et helt år. Nu er intervallerne mellem skole og praktik justeret, så skoleforløbene varer ½ år i stedet.

”Vi har tidligere takket nej til de EUX-lærlinge, der har kontaktet os for en læreplads. Det med, at de er på skolen så lang tid, er en udfordring for os. Vi ville egentlig gerne, men skoleforløbet afskrækker os,” forklarer Melina Larsen, snedkermester, Solrød Møbel- og Maskinsnedkeri. Virksomheden har lige nu en EUX-lærling, som er i den sidste periode af sin læretid. Og Melina Larsen er imponeret over både den nuværende lærling og de ansøgere til lærepladser, hun har mødt.

”Deres ambitionerne er høje, og deres tilgang er meget målrettet. De har sat sig mere ind i tingene, spørger mere specifikt, og man kan mærke på dem, at de virkelig gerne vil det,” siger hun. Og tilføjer:

”Omvendt kan jeg ikke lade være med at tænke på, at når de tager en gymnasial uddannelse, så kan det være, at vi blot er et springbræt til fx en designeruddannelse. Og vi vil jo gerne holde på dem, når de er færdiguddannede, for vi mangler de faglærte.”

Hos køkkenproducenten Nobia kan Karsten Kousgaard, produktionsleder og ansvarlig for lærlinge, genkende den målrettede tilgang hos EUX-lærlingene.

”EUX’erne har generelt et stort drive, de lægger stor energi i deres arbejde, og de er også mere afklarede med, hvad de vil på længere sigt. Mange af dem kan tænkes at ville læse videre, og det er vi helt ærlige omkring. At tage en EUX-uddannelse giver nogle andre kompetencer, og jeg har den holdning, at det skal den unge også sætte i spil. Faktisk er uddannelsen vigtig for os i kraft af, at det er præcis nogle af de unge, som vi gerne vil rekruttere i fremtiden til eksempelvis ledelse,” siger Karsten Kousgaard, Nobia.

Stærke piger

EUX-uddannelsen trækker i pigerne. 4 ud af de 10 elever, som lige nu tager en EUX-uddannelse som maskinsnedker, er piger.

”Pigerne på uddannelsen er meget målrettede og ved, hvad de vil. Og det kræver det også, for flere af dem skal håndtere at stå lidt alene med deres maskin- eller møbelsnedker-faglighed på holdene, når de er på skolen. Det skal være nogle stærke piger, og det er det,” siger Holger Frahm, uddannelsesleder på Herningsholm Erhvervsskole.

Birgitte Winge, chefkonsulent for uddannelse i Træ- og Møbelindustrien og Dansk Industri, ser bl.a. pigernes interesse for uddannelsen som et tegn på, at EUX kan få andre profiler til at få øje på faget.

”EUX-uddannelsen giver den unge et utroligt godt grundlag for både at blive dygtig faglært og læse videre. Tendensen er, at rigtig mange af de unge gerne vil i gymnasiet, og her er en mulighed for at tiltrække de unge, som måske ellers ville vælge håndværket fra,” siger Birgitte Winge.

Hun understreger, at det ikke blot handler om at komme de unge og deres uddannelsesønsker i møde, men i høj grad også om, at det vil falde positivt tilbage på branchen.

”Virksomhederne vil stå med en ret god mulighed for at rekruttere kvalificerede medarbejdere fra en bredere sammensætning af forskellige kompetencer end i dag. Og det er bestemt ikke noget dårligt udgangspunkt på fremtidens arbejdsmarked,” vurderer Birgitte Winge fra Træ- og Møbelindustrien og Dansk Industri.

EUX

EUX Ungdomsuddannelse er et tilbud til unge, der gerne vil være håndværkere, men samtidig gerne vil have en gymnasial uddannelse og mulighed for at søge videregående uddannelse.

EUX kombinerer en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Uddannelsen varer 4 år og 3 måneder, hvor det ene år er grundforløbet.

Hovedforløbet, hvor lærlingen har en uddannelsesaftale med en virksomhed, varer 3 år og 3 måneder og er opdelt i fire skoleforløb, hvor de tre er på 20 uger, samt praktikperioder imellem disse.

EUX inden for snedkeruddannelserne udbydes på ni erhvervsskoler rundt om i landet.

Læs mere

Birgitte Winge

Birgitte Winge

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3893
  • Mobil +45 2949 4658
  • E-mail biw@di.dk

Relateret indhold