17.12.18 TMI Nyheder

Ny tolkning af regler for U-værdier vil koste europæiske vinduesproducenter dyrt

En svensk udfordring af EU’s byggevareforordning kan betyde mange og dyre test af vinduer for europæiske vinduesproducenter. Det er helt unødvendigt og uden værdi for forbrugerne, mener Træ- og Møbelindustrien, der har sendt kritisk høringssvar

De svenske myndigheder på byggeområdet, Bovärket, udfordrer tolkningen af, hvordan U-værdien på vinduer skal deklareres. Ifølge Bövärkets tolkning EU's Byggevareforordning skal der nemlig deklareres U-værdi for samtlige typer vinduer i alle størrelser, hvilket kom til udtryk i en svensk markedskontrol, hvor dokumentationen for samtlige vinduer blev underkendt.

Den gældende praksis i Europa for både myndigheder og industri er at deklarere U-værdi for et standardvindue (1,23 m x 1,48 m). U-værdien for et konkret vindue, som eventuelt varierer fra standardstørrelsen, oplyses til forbrugeren ud fra beregnede listeværdier, som er præcise, men ikke nødvendigvis dokumenteret af uafhængig tredjepart.

”Hvis Bovärkets tilgang og tolkning bliver almindelig praksis, kan vinduesproducenter se frem til, at samtlige vinduesstørrelser skal testes hos uafhængige kontrolinstanser, og det vil blive ekstremt dyrt”, siger Simon Auken Beck, konsulent i Træ- og Møbelindustrien. Han tilføjer:

”Vi er særligt bekymrede for de mange små og mellemstore vinduesproducenter, der fremstiller ordrespecifikke vinduer, og som derfor vil blive mærkbart påvirket af en eventuel ny praksis. Og det uden, at forbrugerne får bedre vejledning ud af det.”

Bevar den gældende praksis Træ- og Møbelindustrien og DI BYG, der repræsenterer byggevareproducenter i Dansk Industri, har taget initiativ til et kritisk høringssvar til Trafik- og Byggestyrelsen. Medunderskriver er Vinduesindustrien og Dansk Byggeri.

I høringssvaret lyder en kraftig opfordring til at bevare gældende praksis, da en alternativ fortolkning vil påføre producenterne en unødig omkostning uden at tilføre forbrugerne nogen ekstra værdi. Desuden risikerer markedet at miste transparens, hvis sammenligningsgrundlaget ikke, som det er praksis nu, foregår efter en fast defineret standardstørrelse.

Træ- og Møbelindustrien følger den kommende proces tæt. 

Relateret indhold