17.12.18 TMI Nyheder

Europa-Parlamentet: Træ skal bruges, før det brændes

Træ- og Møbelindustrien er tilfreds med afstemningsresultat i Europa-Parlamentet, der sender klart signal om, at træ skal bruges, før det brændes

Hele tre lovforslag på energiområdet var den 17/1 2018 til afstemning i Europa-Parlamentet, og afstemningsresultatet viser, at Parlamentet fortsat ønsker EU som en global frontløber på den grønne omstilling.

Europa-Parlamentet øger bl.a. ambitionen for vedvarende energi og stiller samtidig forslag fælles bæredygtighedskriterier for biomasse. 

Træ og Møbelindustrien ser med stor tilfredshed på afstemningen, der sender klart signal om, at træ skal bruges, før det brændes.

”Meget store dele af Europas vedvarende energi stammer fra afbrænding af træ, og det har bekymret branchen, at træ der kan bruges til produkter, bliver brugt direkte til energifremstilling”, siger Simon Auken Beck, konsulent i Træ- og Møbelindustrien.

Energiproduktion med rest- og affaldstræ  Den bekymring deles af et flertal i Europa-Parlamentet, som nu har stemt om en række tilføjelser til direktivet for vedvarende energi, herunder at biomasse ikke må brændes, hvor der findes en materiel anvendes. Energiproduktion med træ skal i stedet først og fremmest ske med rest- og affaldstræ fra skovdrift og træindustri.

”I ønsket om at få mere vedvarende energi risikerer vi at brænde træ af, der kan anvendes til fx til træemballage, træplader og papir. Og hvis klimafordel faktisk er større, fordi træproduktet lagrer CO2 og fortrænger mere klimabelastende materialer. Derfor er vi tilfredse med, at der indføres kriterier mod afbrænding af skærbart træ og den skævvridning af træmarkedet, der kan opstå, når savværker skal konkurrere om råvaren med flisfyrede kraftværker”, siger Simon Auken Beck.

Fra hensigt til kontrol? Europa-Parlamentets bæredygtighedskriterier for biomasse bygger ovenpå den tilgang, der også anvendes i den danske energiselskabers brancheaftale fra 2014. Også her fremgår det, at anvendelsen af træ til bioenergi ’tilstræbes’ ikke at finde sted, hvor der findes alternativ efterspørgsel til højværdiproduktion, herunder til produktion af tømmer.

Simon Auken Beck og træbranchen ser frem til, hvordan EU-initiativet bliver udmøntet i praksis, hvis det bliver vedtaget.

”I den danske brancheaftale er anvendelsen af træ det eneste parameter, der ikke kontrolleres af uafhængig tredjepart. Det sker med de øvrige kriterier, når bæredygtigheden skal sikres. Det bliver spændende at se, hvilken praktisk indflydelse en ny EU-lov vil få”, siger Simon Auken Beck.

Relateret indhold