12.09.17 TMI Nyheder

Nye regler for formaldehyd i USA

De føderale amerikanske myndigheder har strammet reglerne for, hvor meget formaldehyd produkter indeholdende træbaserede pladematerialer må afgive. Reglerne gælder både produkter, der er produceret i USA og importerede produkter

Baggrunden er, at myndighederne ønsker at sikre, at forbrugerne i mindre grad udsættes for formaldehyd, da formaldehyd er et skadeligt stof, som i større mængder kan give allergi og øge risikoen for kræft.

Reglerne gælder for spånplader, krydsfiner og MDF-plader inkl. HDF, og kravene er strengere end de tilsvarende europæiske krav til grænseværdier, dokumentation og sporbarhed.

En skærpelse af Californiens CARB 2-regler De nye regler er en udbredelse af Californiens gældende CARB 2-krav til resten af USA, og de føderale regler træder i kraft den 1. juni 2018.

Alle omfattede træbaserede pladematerialer skal fra ikrafttrædelsesdatoen være godkendt af en tredjeparts-certifikator (TPC’er), som skal sikre, at produkterne løbende opfylder de nye EPA TSCA Title VI-krav. Selve formaldehydkravene er de samme som CARB 2, men det føderale godkendelsessystem er anderledes, idet alle TPC'er skal være føderalt godkendt; det er ikke nok at være CARB-godkendt.

Krav om tydelig mærkning Sammensatte træprodukter, der sælges, leveres, udbydes til salg, fremstilles eller importeres i USA, skal fra ikrafttrædelsesdatoen være mærket, så det er tydeligt, at de lever op til EPA TSCA Title VI-standarden.

Fra marts 2019 bliver proceduren yderligere skærpet, så alle produkter, som indeholder træbaserede pladematerialer, skal præregistreres inden ankomsthavnen i USA.

Relateret indhold