28.11.18 TMI Nyheder

TMI-forsikring: Uændrede priser og øget fokus på skader

En række skader hos de virksomheder, som er forsikret i TMI-forsikring, fører til øget fokus på skadeforebyggelse. Det ændrer dog ikke på, at der er blevet udbetalt en betydelig bonus til virksomhederne

Der har uheldigvis i de seneste år været en række skader hos de virksomheder, som er forsikret i TMI-forsikring. Skaderne har heldigvis ikke handlet om, at virksomhederne ikke har været tilstrækkeligt opmærksomme på risici, men skaderne er desværre sket alligevel.

Set i det lange stræk har forløbet i TMI-forsikring dog været positivt, og der har været udbetalt en betydelig bonus til virksomhederne.

Det er også denne gang lykkes at forhandle en reassurancefornyelse til uændrede priser. Så selv om der har været skader, har TMI kunnet levere et prismæssigt stabilt produkt. Konkurrencen på markedet er blevet skærpet, og der er flere, som er blevet interesseret i at forsikre virksomhederne i branchen. Det kan i nogle tilfælde være attraktivt – i hvert fald på den korte bane. Imidlertid er den prisstabilitet, som TMI-forsikring kan tilbyde ikke sædvanligt på markedet som helhed. En kort fordel kan vise sig at blive en ulempe på det lange sigt, da skader vil kunne forandre situationen radikalt.

TMI-forsikrings bestyrelse har sat øget fokus på skadeforebyggelse. Der er tidligere indført faste rutiner omkring genbesigtigelser. Fremadrettet vil der ske en yderligere styrkelse af risikohåndteringen. Det betyder, at der vil blive fulgt mere systematisk op på udbedring i forhold, der bliver identificeret ved genbesigtigelserne.

Det betyder også, at der for at få en ensartet kvalitet i forbindelse med den termografering som skal gennemføres årligt, ikke længere vil blive frit leverandørvalg. Den fremtidige leverandør af termograferingen vil være Kemp & Lauritzen a/s. Implementeringen vil ske i løbet af 2019 efter nærmere aftale med de enkelte forsikrede.

Genbesigtigelse vil fremover blive varetaget af Topdanmark.

Vi håber, at der vil være forståelse for disse ændringer. Målet er, at det også i fremtiden vil være muligt at få gode aftaler med reassurancen, der kan sikre et stabilt produkt til en rimelig pris.

Flemming Larsen

Flemming Larsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3408
  • Mobil +45 2088 3924
  • E-mail fll@di.dk