14.12.18 TMI Nyheder

Træ- og møbelvirksomhederne har brug for alle slags medarbejdere

Dygtige medarbejdere er altafgørende for, at virksomheder i træ- og møbelindustrien kan fortsætte den positive udvikling, som har været i gang i de seneste år

Det gælder unge som gamle. Det gælder ufaglærte som faglærte og medarbejdere med en videregående uddannelse. Og det gælder uanset, hvilket land medarbejderne er opvokset i.

Træ- og møbelindustrien er præget af, at mange medarbejdere er lidt op i årene. Mere end 50 procent af medarbejderne er over 45 år. Det ligger pænt over niveauet i samfundet i øvrigt. Og udviklingen går – på trods af, at der kommer flere unge, herunder lærlinge til – i retning af en stigende gennemsnitsalder.

Heldigvis er der mange af medarbejderne i den lidt mere modne aldersgruppe, der har lyst til fortsætte på arbejdsmarkedet. For det er der brug for. Det er typisk medarbejdere som – uanset uddannelsesbaggrund – har masser af kompetencer og erfaring og som skaber værdi i virksomhederne. Fra virksomhedernes side er dog behov for et fokus på, hvordan de får flere medarbejdere til at blive længere.

Faglærte udgør den største medarbejdergruppe i træ- og møbelvirksomhederne. Det handler samlet set om knap 50 procent af medarbejderne. Godt 35 procent af de ansatte er ufaglærte. Men der er stor spredning mellem virksomhederne, og nogle steder er der stort set ingen faglærte, mens andelen andre steder er meget stor. Ofte bliver det at være ufaglært gjort til et problem. Men sandheden er, at kompetencer kan opnås på mange måder og ikke kun gennem grunduddannelsessystemet.  Både faglærte og ufaglærte er en vigtig kernearbejdskraft i virksomhederne – og ingen af dem kan undværes.

Arbejdsmarkedet i Danmark er presset, og mange virksomheder har svært ved at rekruttere arbejdskraft. Derfor er det også en positiv historie, at ganske mange borgere fra andre EU-lande har valgt at arbejde i træ-og møbelvirksomheder i Danmark. Det drejer sig om mellem 5 og 10 procent af de ansatte. Der er tale om dygtige medarbejdere, der er ansat på helt almindelige vilkår i virksomhederne. Og det er derfor bekymrende, hvordan disse medarbejdere ofte omtales i den offentlige debat.

TMI’s medlemsvirksomheder har behov for dygtige medarbejdere. I fremtiden vil flere end i dag nok have en formel uddannelse, og behovet for, at medarbejdere kan bevæge sig over grænser, vil være lige så stort som i dag.

Så en enkel opfordring: Lad os være åbne over for, at dygtighed kommer mange steder fra. Uddannelsesmæssigt, aldersmæssigt og geografisk.

Flemming Larsen
Skrevet af:

Flemming Larsen

Relateret indhold