14.12.18 TMI Nyheder

Træ fra danske statsskove er en vigtig råvare for danske virksomheder

Mange danske virksomheder og arbejdspladser er afhængige af træ fra danske statsskove. Skovene skal også fremover både være til oplevelser og til nytte, mener brancheforeningen Træ- og Møbelindustrien

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om udlægning af urørt skov. Aftalen er en udløber af sidste års aftale om Naturpakken og udpeger, hvilke dele af Naturstyrelsens skove, der skal udlægges til urørt skov.

”Vi er helt med på målsætningen om, at der udlægges arealer til urørt skov. Den konkrete udmøntning af aftalen er dog helt afgørende, hvis virksomhedernes adgang til dansk træ skal sikres. Statsskovene spiller en stor rolle som leverandør til danske virksomheder,” siger direktør Flemming Larsen fra Træ- og Møbelindustrien.

De virksomheder, som primært aftager træ fra statsskovene, er hovedsageligt placeret i landdistrikterne, hvor de beskæftiger op mod 2.000 ufaglærte og faglærte medarbejdere.

”En markant reduktion af forsyningerne fra statsskovene vil potentielt koste arbejdspladser i disse virksomheder og medføre øget import af træ, større omkostninger samt mere miljøbelastende transport. ” siger branchedirektør Flemming Larsen. Mange virksomheder efterspørger særligt dansk, certificeret træ til møbler og andre produkter, og adgangen til dansk træ er med til at sikre et godt miljøbrand på de internationale markeder.

”Det er afgørende, at udmøntningen af Naturpakken tager hensyn til, at skovene både skal levere biodiversitet, oplevelser og understøtte produktionen af bæredygtige produkter, baseret på træ. Sker det ikke vil træ- og møbelindustrien blive ramt økonomisk og risikerer at gå glip af væsentlige eksportindtægter på grund af mangel på danske råvarer. Derfor vil Træ- og Møbelindustrien nøje følge med i udviklingen”, siger direktør Flemming Larsen.

Skrevet af:

Simon Auken Beck

Flemming Larsen

Flemming Larsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3408
  • Mobil +45 2088 3924
  • E-mail fll@di.dk

Relateret indhold