09.05.18 TMI Nyheder

Urørt skov skader klima, vækst og arbejdspladser

Urørt skov er igen kommet højt på den politiske dagsorden. Socialdemokratiet og SF lægger op til en markant forøgelse af urørt skov, men glemmer at forholde sig til skovens mange andre funktioner

Socialdemokratiet og SF lægger i deres nye udspil til en klima- og miljøpolitik op til, at halvdelen af statsskovene lægges urørt, og det samme for 20.000 ha private skove. I alt 75.000 ha, hvilket er 5-6 gange så meget som blev aftalt i Naturpakken.

Hos Træ- og Møbelindustrien er der ingen tvivl om, at der skal værnes om naturen, og at biodiversiteten kan fremmes ved hjælp af urørt skov. Branchedirektør i Træ og Møbelindustrien Flemming Larsen opfordrer dog til en mere balanceret tilgang:

”Politikerne konkurrerer for tiden om, hvem der er grønnest, og dette udspil ser ud til at være en del af denne konkurrence. Men det er afgørende vigtigt, at beslutninger på dette område er velovervejede og ikke ender med at have utilsigtede konsekvenser, ” siger Flemming Larsen, branchedirektør for Træ- og Møbelindustrien.

Han påpeger, at det ofte fremstilles ofte som om, der ikke er nogen bivirkninger ved at udlægge urørt skov.

”Men der vil være negative effekter. Både ud fra et klimasynspunkt, da CO2-gevinsten fra dyrkede træproducerende skove er langt større end for urørte skove. Og fordi urørt skov vil reducere forsyningen af råvarer til træforbrugende virksomheder”, siger Flemming Larsen, branchedirektør for Træ- og Møbelindustrien.

De danske skove er vigtige for danske arbejdspladser

Hos Danske Træindustrier er formand Knud Svinding bekymret for, at udlægningen til urørt skov vil medføre tab for ikke blot den træforbrugende industri, men for samfundet som sådan:

”Forarbejdning af træ i Danmark giver markant værditilvækst for samfundet med en omsætning på op mod 30 mia. kr. og en eksport på omkring 11 mia. kr. Det skyldes, at den danske træ- og møbelindustri har en solid position på markedet i både ind- og udland, fordi vi leverer god kvalitet og godt håndværk. I den forbindelse spiller træ fra danske skove en afgørende rolle”, siger Knud Svinding.

I fagforbundet 3F er der også bekymring for udspillet fra S og SF, som risikerer at gå ud over beskæftigelsen i danske udkantsområder.

”Der er omkring 2.500 beskæftigede i den primære træindustri, og 4 til 5 gange så mange i virksomheder, som videreforarbejder træressourcen. Mange af virksomhederne er placeret i de ydre dele af Danmark og beskæftiger mange faglærte og ufaglærte medarbejdere. Vi er bekymrede for, at disse arbejdspladser bliver trængt, hvis der produceres mindre træ i de danske skove”, siger forhandlingssekretær Hans Daugaard fra 3F Industri.

Skal produktionen af værdifulde og bæredygtige træprodukter fortsat produceres i Danmark, er de tre organisationer derfor enige om nødvendigheden af, at de danske skove fortsat kan levere det bæredygtige træ. Det gælder både fra statens skove og fra de private skove.

”Udlægningen af urørt skov må ikke ske uhæmmet og i en tilspidset konkurrence om at være Folketingets grønneste parti. Det skal balancere mellem biodiversitet, arbejdspladser, vækst og klima”, opfordrer Flemming Larsen, branchedirektør i Træ- og Møbelindustrien.

Flemming Larsen

Flemming Larsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3408
  • Mobil +45 2088 3924
  • E-mail fll@di.dk

Relateret indhold