22.01.19 TMI Nyheder

Branchen har positive forventninger til 2019, selv om væksten trues fra nær og fjern

Virksomheder i træ- og møbelbranchen forventer en god udvikling i omsætning, indtjening og beskæftigelse i 2019, men Brexit og udviklingen i de internationale handelsrelationer lurer som en trussel for væksten

Det forløbne år har for virksomhederne i træ- og møbelbranchen ikke været imponerende. Den vækst i omsætning og eksport, som har kendetegnet de sidste år, er fladet noget ud. Imidlertid ligger omsætning og eksport stadig på et fint niveau sammenlignet med det niveau, som branchen lå på i årene efter finanskrisen.

I Dansk Industris virksomhedspanel, hvor virksomhederne blive spurgt om deres forventninger til 2019, er resultatet, at der er positive forventninger til udviklingen i omsætning, indtjening og beskæftigelse. Faktisk forventer virksomhederne i træ- og møbelindustrien sig mere af det kommende år end virksomhederne i Dansk Industri som helhed. Det gælder både vurderingen af situationen i 1. kvartal 2019 og for 2019 samlet set.

Dansk Industris seneste prognose skønner, at væksten i 2019 og 2020 vil ligge pænt med en vækst på 1,8 procent.

Brexit lurer

”Prognosen kan dog påvirkes af en række væsentlige usikkerheder. Det gælder naturligvis situationen i forbindelse med Brexit og udviklingen i de internationale handelsrelationer, hvor ikke mindst forholdet mellem USA og Kina spiller en rolle. Hvis ikke virksomhederne kan rekruttere tilstrækkelige, dygtige medarbejdere, er der risiko for en vækstbarriere,” siger Flemming Larsen, branchedirektør i Træ- og Møbelindustrien.

På mange markeder bl.a. i Danmark, Sverige og Norge vil en negativ udvikling med hensyn til nybyggeri, bolighandel og forbrugertillid kunne reducere væksten – ikke mindst for virksomhederne inden for træ- og møbelindustrien, som er meget afhængige af udviklingen på disse områder.

”Heldigvis er der også en række forhold, der kan lette udviklingen i virksomhederne. Virksomhederne vurderer bl.a. selv, at finansieringssituationen er god, og mange vurderer, at der er gode forretningsmuligheder ved at indskrive sig i en bæredygtighedsdagsorden,” siger Flemming Larsen, branchedirektør i Træ- og Møbelindustrien.

Flemming Larsen
Skrevet af:

Flemming Larsen

Relateret indhold