24.10.19 TMI Nyheder

Regeringen vil sætte skub i vækst for kreative erhverv

Regeringen har i sit udspil til næste års finanslov sat 48,5 mio. kr. af til en vækstplan, der skal skabe vækst og udvikling for de kreative erhverv bl.a. gennem international synlighed, eksport og bedre beskyttelse af ophavsrettigheder

Vækstplan for kreative erhverv består af i alt 28 initiativer, der skal styrke uddannelse og efteruddannelse, risikovillig kapital, iværksættere, innovative udbud, håndhævelse af ophavsrettigheder og international synlighed og eksport. Planen bygger på anbefalinger udarbejdet af vækstteam for kreative erhverv, der havde Jacob Holm, adm. direktør i Fritz Hansen, som formand.

Skal bane vejen for eksport

Vækstplanen indeholder blandt andet et markedsføringskonsortium, der etableres i samarbejde med Dansk Industri, Dansk Erhverv og Realdania. Markedsføringskonsortiet for dansk kreativitet, som det hedder, får blandt andet til opgave at koordinere og afvikle besøgsture for udenlandske kommercielle og politiske beslutningstagere og medier.

”Vi styrker indsatsen for danske virksomheder med eksportpotentiale inden for de kreative erhverv. Det gør vi blandt andet ved at ansætte specialister med særlig viden inden for de kreative brancher på flere repræsentationer. Målet er at styrke internationaliseringen af de kreative erhverv og bane vejen for eksport af danske løsninger,” siger udenrigsminister Jeppe Kofod i pressemeddelelsen.

Møbelvirksomheder udgør en væsentlig del af kreative erhverv

I 2019 er der afsat 14 mio. kr. til vækstplan for kreative erhverv, hvoraf 10 mio. kr. styrker adgangen til risikovillig kapital. Regeringen afsætter med sit finanslovsforslaget yderligere 48,5 mio. kr. fra 2020-2022, men om initiativerne bliver gennemført – og deres økonomiske ramme – afhænger af resultatet af de kommende forhandlinger om finansloven.

”De danske møbelvirksomheder udgør en væsentlig del af de kreative erhverv og har i de seneste år oplevet ny vækst. De vil have stor gavn af  adgang til kapital, bedre offentlige udbud og samling af kræfterne i erhvervsfremmesystemet. Vi vil også hilse øget håndhævelse af immaterielle rettigheder, et markedsføringskonsortium og eksporthjælp til SMV’er meget velkommen,” siger Nils Knudsen, formand for Træ- og Møbelindustrien.

Relateret indhold