23.10.19 TMI Nyheder

Skovbrug kan være med til at løse klimaproblemer

Træet kan være med til at løse klimaproblemerne på en billig og hurtig måde, fortæller Esben Møller Madsen, en af forfatterne bag bogen ”Klimaskoven – et effektivt redskab til håndtering af CO2-problemet”, i en artikel i Politikens tillæg ”Den grønne by”.

Aktivt skovbrug er et billig og kraftfuldt redskab til at reducere CO2-udledning. Danmarks årlige netto-CO2-udledning kan reduceres med hele 30 procent, hvis aktiv skovdrift udbredes. Den aktive skovdrift, skovrider Esben Møller Madsen taler om, er hvor modne træer fældes og bruges, hvilket giver plads til at plante nye træer, der optager CO2 fra atmosfæren. En øgning i skovarealet i Danmark vil give flere muligheder for at bruge træ indenfor forskellige industrier, og der er et rigtig stort innovationspotentiale i træ og træfibre, ifølge Esben Møller Madsen, der har arbejdet med praktisk skovdrift i Danmark og udlandet i mere end 40 år. Træ kan erstatte mange materialer i byggebranchen, og træfibre kan også bruges til tekstiler og til udviklingen af erstatningsprodukter til plast.

Relateret indhold