27.11.19 TMI Nyheder

Bliv klogere på Tysklands nye formaldehydkrav

Den 1. januar 2020 halverer Tyskland i praksis sin grænseværdi for formaldehyd. Ofte stillede spørgsmål besvares nu af den tyske miljømyndighed Umweltbundesamt

Tyskland indfører nye krav vedrørende afgasning af formaldehyd. Kravet træder i kraft 1. januar 2020 og gælder alle rå og overfladebehandlede træbaserede pladematerialer, så som spånplader, fiberplader, krydsfiner og formspændte emner mv. samt møbler indeholdende træbaserede pladematerialer, der er produceret efter denne dato.

Læs: Tyskland indfører nye krav vedrørende formaldehyd

Grænseværdien er i princippet uændret og ligger fortsat på 0,124 mg/m3 (0,1 ppm), men de nye krav medfører en ny analysemetode efter DIN EN 16516, som vil betyde, at grænseværdien i praksis halveres. Den hidtidige analysemetode DIN EN 717-1 kan fortsat bruges, men her skal testresultater ganges med faktor 2.

Svar på ofte stillede spørgsmål

Den tyske miljømyndighed bag de nye tyske formaldehydkrav, Umweltbundesamt (UBA), har netop offentliggjort en FAQ over ofte stillede spørgsmål

Her er det især punkt 6, 7, og 8, der er vigtige.

Punkt 6: Lager af plader og møbler, der er produceret før ikrafttrædelsesdatoen, og som opfylder kravene i dag, kan fortsat anvendes og sælges på det tyske marked efter den 1. januar 2020.

Punkt 7: Møbler indeholdende godkendte materialer produceret efter den 1. januar 2020 kræver ikke yderligere prøvning, såfremt der ikke tilføjes andre materialer, som afgiver formaldehyd. Produkter med formaldehydfri lim behøver ikke yderligere tests.

Punkt 8: Virksomheder, der køber træbaserede plader til egen laminering, skal ikke foretage yderligere tests, såfremt der ikke tilføjes andre lim, der afgiver formaldehyd.

Vær også opmærksom på, at evt. egen laminering også kan bevirke indkapsling af evt. formaldehyd, såplader, der i sin rå form ikke overholder grænseværdien, vil gøre det efter en laminering. En test efter nævnte analysemetoder vil være nødvendig for at klarlægge om en sådan praksis er mulig.

FAQ’en præciserer også, at kravet ikke gælder produkter, der blot er i transit igennem Tyskland, og som således ikke markedsføres i landet.

Ingen mærkningskrav

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at de nye regler ikke stiller krav om særlig mærkning af møbler, som man kender det fra fx de amerikanske formaldehydregler

Det fremgår af FAQ’ens punkt 14. Der stilles i det hele taget ikke krav om dokumentation fra officielt hold. Tyske importører, der stiller krav om dokumentation, gør det således ikke efter krav fra myndighederne, men for at være sikre på, at de kan bestå en evt. kontrol.

Harmoniseret EU-lovgivning undervejs

Tyskland bliver kritiseret for at indføre nye regler for formaldehyd, samtidig med at der arbejdes på en harmoniseret EU-lovgivning på området. I januar 2019 blev der fremsat et restriktionsforslag om formaldehyd under REACH af Det Europæiske Kemikalieagentur ECHA. Efter en nu afsluttet høringsproces forventes en nærmere afklaring i marts 2020.

De tyske myndigheder har dog ikke tålmodighed til at vente så længe, da man forventer en længere proces, inden harmoniserede regler på EU-niveau kan træde endeligt i kraft.

FAQ’en orienterer i den forbindelse om, at når reglerne under REACH er endeligt vedtaget, så vil det være dem, der gælder. Og de tyske regler vil til den tid om nødvendigt blive justeret, så de kommer i overensstemmelse med REACH.

Håndhævelse og konsekvenser

Der er fortsat en række ubesvarede spørgsmål , fx er det ikke nærmere beskrevet, hvordan myndighederne vil håndhæve det nye regelsæt, ligesom det er uvist, hvad konsekvensen for evt. overskridelse af grænseværdien vil være.

TMI følger udviklingen og hører gerne om jeres erfaringer. Kontakt os, hvis der er uddybende spørgsmål.

Simon Auken Beck

Simon Auken Beck

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3411
  • Mobil +45 2671 9651
  • E-mail siab@di.dk

Relateret indhold