06.11.19 TMI Nyheder

Klimamålsætning skal nås med træ

Miljøminister Lea Wermelin åbnede årets skovkonference på Christiansborg med et ønske om mere ny skov, mere urørt skov, mere natur og en øget anvendelse af træ i byggeriet

Dansk Skovforening afholdt den 25. oktober 2019 skovkonference i Landstingssalen på Christiansborg. Miljøminister Lea Wermelin åbnede arrangementet med budskabet om, at skovene skal bidrage til samfundet med både bæredygtigt træ og biodiversitet.

Miljøministeren slog fast, at skovprogrammet fra 2018 er retningsgivende for regeringens skovpolitik, men at programmet skal suppleres med en biodiversitetspakke. Skovene skal opfylde mål både i forhold til klima og biodiversitet.

Skove og træproduktion kan modvirke klimaforandringerne

I løbet af dagen gav forskerne og praktikere mange gode bud på, hvordan skove og træproduktion kan bidrage til at modvirke klimaforandringerne:

  • Øge kulstofpuljen ved skovrejsning og gentilplantning
  • Øge kulstofpuljen i eksisterende skove
  • Øge anvendelsen af træ til materialer og energi som erstatning for fossile produkter
  • Reducere afskovning og skovødelæggelse i andre dele af verden
Her-og-nu klimanytte med træbyggeri

Som et vigtigt bidrag til indsatsen for at nå regeringens ambitiøse klimamålsætning blev det bl.a. fremhævet, at træbyggeri kan give en vigtig her-og-nu klimanytte.

Mange års indsats for at spare på energien i vores huse har båret frugt, men nu skal fokus ændres til i højere grad at reducere byggematerialernes klimabelastning. Det understreges af, at der nu bruges mere energi på at bygge et nyt hus end at drifte det de følgende 120 år.

Ved i højere grad at anvende træ i byggeriet kan der opnås en her-og-nu gevinst, idet man således undgår anvendelse af fossil energi i produktionen af mere klimaintensive byggematerialer.

I forhold til en politisk indsats blev det anbefalet reducere unødvendige forhindringer for at bygge i træ, samt se på muligheden for at belønne byggeri, der sparer på CO2-forbruget, ligesom uddannelsesområdet skal styrkes.

Christiansborg bevidst om skovenes betydning for klimaet

I den afsluttende paneldebat deltog en række folketingspolitikere, som gav tydeligt indtryk af, at Christiansborg i høj grad er bevidste om, at skovene og en aktiv skovdrift spiller en vigtig rolle for, at Danmark kan komme i mål med den ambitiøse klimamålsætning.

Herunder kan fremhæves, at der under Boligudvalget allerede er nedsat et udvalg, der vil se på, hvordan barriererne for at bygge mere i træ kan fjernes.

Læs mere og find præsentationer fra skovkonferencen på Dansk Skovforenings hjemmeside

Relateret indhold