07.11.19 TMI Nyheder

Skovene er en vigtig brik i regeringens natur- og biodiversitetspakke

Danske Træindustrier og TMI deler regeringens ønsker om at sikre biodiversiteten, men er bekymrede for træindustriens adgang til råvarer, hvis store arealer tages ud af produktion til urørt skov

Skovene er vigtige for biodiversiteten og bliver derfor en vigtig del af den ambitiøse natur- og biodiversitetspakke, som statsminister Mette Frederiksen og miljøminister Lea Wermelin præsenterede deres ønsker til ved et stort opstartsmøde på Marienborg 4. november 2019. Blandt et stort antal inviterede organisationer var træindustriens interesser repræsenteret af Dansk Industri ved underdirektør og miljøpolitisk chef Karin Klitgaard.

Danske Træindustrier og TMI deler regeringens ønsker om at sikre biodiversiteten, men er bekymrede for træindustriens adgang til råvarer, hvis store arealer tages ud af produktion til urørt skov. Det gælder ikke mindst statsskovene, som er en meget vigtig leverandør af råtræ til industrien.

Det er derfor vigtigt, at evt. udlæg af urørt skov bliver balanceret, så etableringen sker i takt med, at Danmarks samlede skovareal udvides jf. regeringens langsigtede mål om at Danmark skal opnå 20-25 % skovdække.

Træindustriens grundlag skal sikres

En balanceret tilgang til udlæg af urørt skov skal sikre, at der fortsat kan ske en bæredygtige træproduktion til gavn for samfundets grønne omstilling, og ikke mindst sikre grundlag for en økonomisk sund træindustri, som skaber et betydeligt antal jobs især i landets yderområder.

Op til regeringens biodiversitetskonference er Danske Træindustrier derfor kommet med to konkrete anbefalinger til miljøministeren.

  1. Fart på skovrejsning indtil 20-25 % skovdække, som beskrevet i det nationale skovprogram. Det giver et større skovareal med plads til både mere biodiversitet og større bæredygtig træproduktion, som yderligere kan give samfundet betydelige klimagevinster.
  2. Registrering af biologisk værdifulde naturområder i private skove, hvilket allerede er gjort i de offentlige skove. Det giver viden og overblik over skovområder, der i praksis allerede er urørt skov eller nemt kan blive det i fremtiden, og som derfor kan indgå i en samlet indsats for at styrke biodiversiteten. Registreringen vil yderligere gøre det nemmere for skovejere at opnå certificering (FSC, PEFC, SBP), som industrien og forbrugerne har taget til sig som dokumentation for bæredygtige træprodukter, hvor der i produktionen tages hensyn til biodiversiteten.

Relateret indhold