04.12.19 TMI Nyheder

Finansloven 2020

Finansloven for 2020 kom sent mandag aften på plads. Regeringen, Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet står bag aftalen, som bl. a. prioriterer udlægning af urørt skov og etablerer en skovfond.

20 mio. årligt til urørt skov

Aftaleparterne bag finansloven vil prioritere udlæg af urørt skov på statslige arealer for at skabe gode levesteder for dyr og planter og øge biodiversiteten. I finansloven er der afsat 20 mio. kr. årligt fra 2020.

TMI arbejder for at sikre en balanceret tilgang til at udlægge urørt skov, hvor hensynet til biodiversitet og bæredygtig træproduktion går hånd i hånd. Det er essentielt, at indsatsen for at fremme biodiversiteten gøres smart, så det ikke går ud over skovens klimaeffekt, som er størst ved aktiv skovdrift med maksimalt CO2-optag i skovens træer.

Etablering af skovfond

Regeringen undersøger mulighederne for at etablere en skovfond i samarbejde mellem stat, kommuner, civilsamfundet og erhvervslivet. Fondens aktiviteter kan blandt andet bestå i skovrejsning og udtagning af kulstofrig landbrugsjord. På finansloven er der afsat 100 mio. kr. i 2020 til fondens aktiviteter.

TMI hilser planerne om etablering af en skovfond velkommen. For mange virksomheder er adgangen til træ vigtig, og skovene er derfor en afgørende ressource. TMI og DI arbejder for en løbende udvidelse af skovenes areal med henblik på bæredygtig træproduktion til gavn for samfundets grønne omstilling.

15 mio. kr. årligt til arkitekt- og designskolerne

På finansloven afsættes 15 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 til at styrke kvaliteten i det kunstneriske udviklingsarbejde på Aarhus Arkitektskole, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og Designskolen Kolding.

TMI mener, at det er vigtigt med stærke design- og arkitektuddannelser, så Danmarks internationale styrkeposition på områderne kan opretholdes.

Foto: Sif Meincke
Det er et kæmpe selvmål i finansloven, at regeringen og forligspartierne hæver skatten på virksomheder ved generationsskifte Lars Sandahl Sørensen, Adm. direktør

Læs hele Lars Sandahl Sørensens kommentar til finansloven her.

Relateret indhold