20.02.19 TMI Nyheder

Politisk temaaften om træ i byggeriet

På en temaaften hos Træ- og Møbelindustrien var en række politikere fra Folketingets byggeudvalg den 29. januar 2019 sat i stævne for at blive klogere på de klimagevinster, mere træ i byggeriet tilbyder

Byggesektoren har gode muligheder for at bidrage til Danmarks klimaplan – både med CO2-besparelser og -lagring ved at bruge mere træ. Sektoren har allerede gjort store landvindinger i forhold til at reducere bygningers driftsenergi, men der er endnu større CO2-besparelser at hente i byggeriets materialevalg og forbrug.

Nye studier i bygningers livscyklus har bl.a. vist, at der kan spares op til 50% CO2 ved at bruge mere træ i byggeriet.

Der er imidlertid stadig mange myter om træbyggeri, der virker som barrierer for fremskridt. Målet med arrangementet var derfor at opdatere politikerne på den nyeste viden inden for brug af træ i byggeriet, samt mulighed for at drøfte ideer og løsninger.

Til at informere om emnet var eksperter fra forskningsverdenen og branchefolk inviteret til at give oplæg om skov, træ, byggeri og klima som inspiration til drøftelse af de spændende muligheder, der ligger i at gøre fremtidens byggeri både mere bæredygtigt og klimavenligt med træ.

Temaaftenen var arrangeret af Træ- og Møbelindustrien i samarbejde med Dansk Skovforening, Dansk Træforening, og Træinformation.

Arrangørerne fik også anledning til at præsentere branchens ønske om at accelerere arbejdet med bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet, som med krav om livscyklusvurderinger (LCA) og grænseværdier for CO2 vil tilskynde til adfærdsændringer i hele byggesektoren. Det er en billig, løsnings- og teknologineutral model, der ikke blot vil føre til øget fokus på træ, men som i det hele taget sikrer større omtanke i brugen af de byggematerialer branchen generelt benytter.

Desuden blev der sat fokus på branchens ønske om, at der skal være samme brandkrav uanset byggemateriale, idet der har været tendens til at underkende træet i en byggemæssig sammenhæng.

Sidst men ikke mindst blev der opfordret til at åbne op for bedre erfaringsudveksling på reguleringsområdet med bl.a. vores nordiske naboer i Norge, Sverige og Finland, som har udviklet gode løsninger på udfordringer med bl.a. lyd og brand.

Politikerne tog vel imod de mange input, som de modtog i løbet af aftenen, og virkede positive for at se nærmere på de løsningsmuligheder, der blev præsenteret.

 

Flemming Larsen

Flemming Larsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3408
  • Mobil +45 2088 3924
  • E-mail fll@di.dk

Relateret indhold