20.02.19 TMI Nyheder

Tyskland varsler nye regler for formaldehyd

De tyske miljømyndigheder meddeler, at der kommer nye regler for formaldehydindhold i produkter på det tyske marked. Det gælder både ændrede niveauer af indhold og prøvningsmetoder

De tyske miljømyndigheder varsler nye regler for formaldehydindhold i produkter på det tyske marked. Det handler både om ændrede niveauer og ikke mindst om prøvningsmetoder, som afviger fra de gængse metoder.

Den slags ændring af regler, som har betydning for det indre marked, skal i EU behandles efter en helt fast procedure. Proceduren betyder blandt andet, at forslag til ændringer skal meddeles officielt, så andre lande har mulighed for at kommentere eller protestere forslaget.

Proceduren er ikke fulgt af de tyske myndigheder i forbindelse med varslingen af de nye regler for formaldehyd, og derfor har det ikke været muligt, hverken at få flere oplysninger eller at kommentere ændringen ad de officielle kanaler.

”TMI vil rejse problemet over for de danske myndigheder for at få dem til at protestere over indhold og procedure. Emnet vil formentlig også blive drøftet på EFIC’s, den europæiske møbelorganisation, bestyrelsesmøde den 7. marts. Vi følger sagen og informerer vores medlemmer, når vi ved mere,” siger Flemming Larsen, branchedirektør i Træ- og Møbelindustrien.

Se beskrivelsen af de tyske regler her, som forventes at træde i kraft ved årsskiftet med en 1-årig overgangsperiode.

Skrevet af:

Hanne Delfs

Relateret indhold