Lisbjerg Bakke - fotograf: Søren Nielsen

27.02.19 TMI Nyheder

Træ bidrager med 77 mia. kr. til samfundsøkonomien

Danske træforbrugende virksomheder skaber jobs til 115.300 danskere, bidrager årligt med 77 mia. kr. til den danske velstand og spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling. Det viser en ny analyse, som TMI står bag sammen med andre organisationer fra træsektoren

Træ er godt for økonomien, beskæftigelsen og klimaet. I trækredse er det ikke nogen nyhed, men nu sætter en ny analyse præcise tal på sektorens betydning for samfundsøkonomien.

Virksomhederne i træsektoren er fra hele træets værdikæde; fra det vokser i skoven, til det forædles og bearbejdes og finder sin endelige anvendelse. Når træet flyder gennem sektoren opstår værdi og aktivitet i den danske økonomi. Det direkte bidrag til det danske BNP er årligt på 32 mia. kr. Og når de afledte effekter i økonomien af bl.a. køb af varer og tjenester hos underleverandører regnes med, bidrager træsektoren med 77 mia. kr. til det danske bruttonationalprodukt.

”Det overrasker mig faktisk, at vi fylder så meget. Både når det handler om BNP og beskæftigelse. Det kan vi som branche godt være stolte over. Og bruge den stolthed og analysens tal, når vi fremover taler med beslutningstagere lokalt, på nationalt plan eller i EU,” siger Henrik Thorlacius-Ussing, administrerende direktør i Rold Skov Savværk og Lindenborg Skovselskab samt bestyrelsesmedlem i TMI.

Bag analysen står organisationerne Træ- og Møbelindustrien, Dansk Skovforening, Dansk Energi, Dansk Træforening og Danske Byggecentre, som tilsammen repræsenterer virksomhederne indenfor træsektoren i Danmark. Organisationerne er gået sammen for at vise, at der er god grund til at værne om træerhvervet og sikre det bedre betingelser i fremtiden.

”Det er et betydeligt bidrag til samfundsøkonomien. De her tal er oplagte at tage med i fortællingen om virksomhederne. Og når de træforbrugende virksomheder samtidig bidrager til den grønne dagsorden, kan det næsten ikke være bedre,” siger Flemming Larsen, branchedirektør i TMI.

115.300 jobs uden for de store byer

Træsektoren skaber jobs overalt i landet til 115.300 danskere med mange forskellige uddannelser. Virksomhederne skaber især arbejdspladser uden for de større byer, og ofte spiller savværket eller møbelfabrikken en stor rolle i lokalsamfundet.

”Vi er med til at forhindre, at landet bliver trukket skævt i en retning, hvor jobbene kun findes i de store byer. Vi skaber arbejdspladser i områder, hvor der virkelig er brug for dem, og vi beskæftiger både faglærte og ufaglærte,” siger Henrik Thorlacius-Ussing, administrerende direktør i Rold Skov Savværk og Lindenborg Skovselskab.

Men træ er ikke kun godt for arbejdspladser og økonomi. Virksomhederne udnytter på mange forskellige måder træets klimavenlige egenskaber dels i skoven, i byggeriet, til møbler, emballage, papir og i energisektoren.

Træ er nøglen til grøn omstilling

Træerne i skoven binder kulstof ved at optage CO2 fra atmosfæren, og siden 1990 har danske skove fjernet 36,4 mio. tons CO2 fra atmosfæren. Produkter af træ fungerer som CO2-lager og kan også erstatte energitunge materialer som stål og beton. Cirka 205.000 tons CO2 lagres om året i træprodukter fra danske virksomheder.

”Træ spiller en vigtig rolle for omstillingen til et fossilfrit samfund. Og den betydning kan blive endnu større, hvis vi i Danmark gør mere for at udnytte det store klimapotentiale, som træ tilbyder. For eksempel kunne vi holde mere af træet hjemme og forarbejde det her, i stedet for at sende det ud af landet. Det vil være gunstigt for både CO2-regnskabet, BNP og for beskæftigelsen,” siger Henrik Thorlacius-Ussing, administrerende direktør i Rold Skov Savværk og Lindenborg Skovselskab.

Flemming Larsen tilføjer:

”Virksomhederne i træsektoren vil også i fremtiden bidrage til dansk økonomi og skabe job. Men det kræver, at rammerne for drive træforbrugende virksomhed i Danmark er gunstige. Det er blandt andet vigtigt, at politikerne fastholder, at skovene også fremover skal levere træ til møbler og byggematerialer. Og at træ sidestilles med andre materialer i reglerne for byggeriet, så træbyggeri har lige vilkår.”

Hent analysen

Her kan du læse hele analysen

Træsektorens bidrag til samfundsøkonomien
Flemming Larsen

Flemming Larsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3408
  • Mobil +45 2088 3924
  • E-mail fll@di.dk

Relateret indhold