03.05.19 TMI Nyheder

Svanemærket vil fortsat udelukke brug af bæredygtigt træ

Nordisk Miljømærkning lægger op til at fastholde listen af forbudte træarter, der ikke må anvendes i svanemærkede produkter. Det risikerer at sætte den bæredygtige udvikling i verdens skove i stå og sender et betænkeligt signal til omverdenen om, at Norden værner om egne skovbrugsinteresser, lyder kritikken

I 2015 indførte Nordisk Miljømærkning en liste af skovkriterier, der forbyder brugen af sibirisk lærk og en lang række tropiske træarter i svanemærkede produkter. Træarterne har siden optrådt på en forbudsliste – på trods af, at mange af dem sagtens kan skaffes på en bæredygtig måde.

Skovkriterierne blev i begyndelsen af 2019 sendt i høring med svarfrist i april. I kriteriehøringen ønsker Nordisk Miljømærkning at fastholde listen af forbudte træarter.

TMI har sammen med Dansk Træforening, Træinformation og Vinduesindustrien henstillet, at Svanemærket helt fjerner forbudslisten.

Forbudslisten kan få skoven til at forsvinde

”Vi mener ikke, at kategorisk udelukkelse af træarter, uagtet deres geografiske oprindelse og de skovdyrkningsmæssige forhold, er den rette vej at gå”, siger Jakob Rygg Klaumann fra Dansk Træforening. 
Han mener, at Svanemærkets krav i stedet bør flugte med den danske offentlige indkøbspolitik, hvis krav om bæredygtigt træ skaber vigtige incitamenter til bæredygtig udnyttelse af verdens skove.

"En forbudsliste risikerer at afskære bæredygtigt produceret træ fra markedet, og vi frygter, at den følsomme certificeringsproces i verdens udsatte skovområder lider tilbageslag eller endnu værre, at skoven forsvinder. Certificeringsordningerne sikrer bæredygtig skovdrift, hvorved hensyn til skovens økologi, økonomi og sociale forhold balanceres. Fjerner man muligheden for at sælge bæredygtigt træet fra skolen, kan det føre til, at skoven konverteres til fx kvægbrug, græsmarker, sojaproduktion eller palmeolieplantager,” siger Jakob Rygg Klaumann.

Norden værner om egne skovbrugsinteresser

Bæredygtig skovudvikling igennem brug af bæredygtigt produceret træ er en dansk mærkesag, som ikke har samme fokus og indgangsvinkel hos de øvrige parter i Nordisk Miljømærkenævn.

Nordisk Miljømærkenævn argumenter for at beskytte de tropiske skove igennem ”forsigtighedsprincippet”, fremført primært af den norske ngo Regnskovsfonden, som står for en markant og ofte uimodsagt kritik af tropisk træ på den skandinaviske scene.

Træ- og Møbelindustrien frygter derfor, at Danmark igen kommer i mindretal, når kriterierne for Svanemærket lægges fast, ligesom det skete, da kriterierne blev indført i 2015.

”Det er en kedelig udvikling. Det bæredygtige fremsyn, som Norden ellers er eksponent for, afløses i stedet af snæversyn og sender et betænkeligt signal til omverdenen om, at Norden værner om egne skovbrugsinteresser,” siger branchedirektør i Træ- og Møbelindustrien, Flemming Larsen.

Fraråder brug af Svanemærket

Flemming Larsen er bekymret for, at virksomhedernes mulighed for at anvende bæredygtigt træ begrænses, og at dokumentationsbyrden øges, når der skal føres bevis for, at de udelukkede arter ikke er brugt.

”Vi er klart tilhængere af, at det træ, der anvendes i industrien, er bæredygtigt. Men Svanemærket overser tilsyneladende, at de med dette tiltag underminerer forsyningen af bæredygtigt træ til virksomhederne. Hvis kriterierne fastholdes som fremlagt, må vi advare mod anvendelse af mærket på dette område,” siger Flemming Larsen.

De endelige krav forventes fastlagt i Nordisk Miljømærkningsnævn i slutningen af 2019.

Læs hele høringssvaret her

Simon Auken Beck

Simon Auken Beck

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3411
  • Mobil +45 2671 9651
  • E-mail siab@di.dk

Relateret indhold