27.08.19 TMI Nyheder

Forebyg sygefravær og fasthold dine medarbejdere med sporskifteordningen

Med Sporskifteordningen får du hjælp til at forebygge sygefravær og fastholde medarbejdere, der enten er i risiko for at blive nedslidte eller er nedslidte

I forbindelse med Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse er der afsat midler til en sporskifteordning som løber frem til 2021.

Formålet er at give medarbejdere, der enten er i risiko for at blive nedslidte eller er nedslidte, mulighed for at gennemføre et sporskifteforløb med henblik på at fastholde dem på arbejdsmarkedet.

Et sporskifteforløb kan bestå af beskæftigelsesrettet vejledning og afklaring, erhvervsrettet efteruddannelse og eventuel praktik i en anden virksomhed.

Sådan fungerer sporskifteordningen:

  • Sporskifteordningen er for dine medarbejdere, der er nedslidte eller i risiko for at blive nedslidt, så de ikke længere kan varetage deres normale job. Det kan enten være fysisk eller psykisk nedslidning. 
  • Et sporskifte er et forløb, hvor din medarbejder kvalificeres til at varetage andre opgaver, der fjerner risikoen for yderligere nedslidning. Forløbet kan vare op til et halvt år. 
  • Din virksomhed kan få dækket op til 120.000 kr. pr. sporskifte, som dækker deltagerbetaling og lønudgifter.

Fordele ved at bruge ordningen:

  • Du gør din virksomhed attraktiv for kommende medarbejdere ved at tale åbent om nedslidning og vise, du er proaktiv for at finde løsninger
  • Dine nuværende medarbejdere kan få nye kompetencer til gavn for din virksomhed. 
  • Du forebygger langtidssygemeldinger ved at adressere nedslidning.
Flemming Ehlerth Jørgensen

Flemming Ehlerth Jørgensen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3931
  • Mobil +45 3057 8324
  • E-mail fej@di.dk

Relateret indhold