28.08.19 TMI Nyheder

Træindustrien støtter Danmark planter træer

Kampagnen Danmark planter træer sætter fokus på de positive effekter for bl.a. klima og biodiversitet ved træplantning og træanvendelse. Træindustrien støtter sammen med Danmark Naturfredningsforening kampagnen

Plantning af nye træer er en velkendt metode til at afbøde klimaforandringerne, fordi træerne optager CO2 igennem deres vækst. Træer er ganske enkelt det mest effektive redskab, vi har i dag, til at suge CO2 ud af atmosfæren.

Øget biodiversitet, grundvandsbeskyttelse og muligheder for rekreative udfoldelser er ligeledes gunstige effekter ved flere træer. Og sidst, men ikke mindst, forsyner træplantning på sigt også samfundet med klimavenlige træprodukter, som der er brug for i den grønne omstilling.

Gør en forskel – plant træer og brug træ

”Mere skov er ikke bare godt for klimaet. Det giver samtidig renere drikkevand, nye områder til danskernes friluftsliv og på sigt flere levesteder til vores dyreliv. Samtidig kan vi få nye og klimavenlige træprodukter, som lagrer CO2, og som byggeriet kan anvende som et klimavenligt byggemateriale” siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Stort indsamlingsshow den 14. september

Kampagnen kulminerer, når TV2 den 14. september holder et stort indsamlingsshow. I showet bliver seerne oplyst om de gunstige effekter af træplantning og bliver opfordret til at donere penge til projektet. Op til showet er der ligeledes fokus på træplantning på tværs af TV2 mange platforme.

Målet er at kunne plante mindst en million træer.

Træplantningen finansieres ved hjælp af donationer fra virksomheder og private. Der plantes et træ for hver 20 kr., der indsamles.

Træindustrien støtter projektet

Plantningen af de mange træer understøtter målsætningen om at øge Danmarks skovareal til 20-25 % i løbet af det 21. århundrede, hvilket på sigt øger råvareudbuddet til træforbrugende virksomheder.

Netop sikring af et stabilt udbud af træ, både nu og i fremtiden, er en mærkesag for Træ- og Møbelindustrien og Danske Træindustrier. Derfor samarbejder begge organisationer med kampagnen og giver bidrag til projektet.

”Træplantning i dag medvirker til at sikre en fornuftig træ- og tømmerproduktion fra nye og eksisterende danske skove. Derfor er der al mulig grund til at støtte gode initiativer for at øge det danske skovareal”, siger branchedirektør i Træ- og Møbelindustrien, Flemming Larsen.

”Skovrejsning har mange positive effekter, som alle er vigtige for en grøn omstilling af samfundet. Vi er glade for kampagnens brede fokus, og at den også lægger vægt på de gunstige effekter som skovdrift og træanvendelse. Derfor bakker vi op om kampagnen”, siger formand for Danske Træindustrier, Knud Svinding.

Skrevet af:

Simon Auken Beck