Foto: Snedkergaarden Them
25.09.19 TMI Nyheder

Møbelproducent frifindes i retssag om produktansvar

Et barn fik sin finger i klemme, da et lavt sofabord væltede. Møbelproducenten blev i første omgang dømt til at betale erstatning, men er frikendt i Østre Landsret

Et toårigt barn fik yderste led af en lillefinger i klemme under kanten af et sofabord, da det væltede og ramte ned på fingeren. Bordet væltede, da barnet forsøgte at række ind over det for at nå nogle farveblyanter, der var lagt frem i venteværelset på et hospitals børneafdeling.

Når et produkt er skyld i en personskade, kan der blive tale om produktansvar fra producentens side, hvis skaden er forårsaget af en defekt ved produktet. Hvis en skade sker, fordi produktet bruges ufornuftigt, er der derimod ikke et produktansvar.

Sagen er derfor blevet til en prøvelse af, hvor produktansvarets grænser går. Første retssag blev afgjort i april 2017, hvor Københavns Byret dømte producenten Snedkergaarden Them til at betale erstatning til barnet.

Sagen gik videre til Østre Landsret, som i juni 2019 ændrede afgørelsen og frifandt Snedkergaarden Them.

I sagen blev sofabordet af en skønsmand beskrevet som harmløst og ufarligt ved normalt brug. Bordet er lavt, har lav vægt, har ingen skarpe kanter og ingen steder, der kan klemme eller klippe.

Afgørelsen fra domstolen lægger vægt på, at det anses for ufornuftigt – i produktansvarslovens forstand –  at anbringe et møbel, der ved uhensigtsmæssig brug kan vælte, i et lokale indrettet til børn. Det er også – i produktansvarslovens forstand – ufornuftigt at lægge farveblyanter frem på bordet, når almindelig erfaring og sund fornuft siger, at et barn vil række ud efter dem.  

”Ved afgørelsen slår domstolen fast, at selvom et produkt ikke overholder alle krav i en frivillig EN-norm, er det ikke er ensbetydende med, at der er en defekt på produktet, blot med henvisning hertil, da normen netop er frivillig,” siger advokat Ole Krabbe fra Ret & Råd advokater, som har ført sagen for Snedkergaarden Them.

Procesbevillingsnævnet har i september 2019 givet barnets forældre ret til at anke dommen fra Østre Landsret til Højesteret.

Relateret indhold