30.09.19 TMI Nyheder

Ny bog: Klimaet reddes bedst ved at fælde træer

Danmarks CO2-udledning kan reduceres med 30 procent, hvis vores skovareal øges, og vi anvender mere træ. Sådan lyder budskab i ny debatbog

Den danske CO2-udledning vil kunne reduceres med 30 procent ved blot at øge det danske skovareal, så det kommer til at udgøre en fjerdedel af Danmarks areal. Et mål som kan nås ved investeringer på blot 15 milliarder forudsat uændrede EU-tilskud til de tilplantede landbrugsarealer. Øges skovenes areal yderligere til lidt over en tredjedel, kan udledningen af CO2reduceres med 50 pct.

Det fremgår af den nye debatbog ”Klimaskoven – et effektivt redskab til håndtering af C02-problemet”. Bag bogen står seniorforsker Palle Madsen og Ph.D Anders Tærø Nielsen, skovrider Per Hilbert fra branchefællesskabet Skovdyrkerne, og Esben Møller Madsen, der har arbejdet med praktisk skovdrift i Danmark og udlandet i mere end 40 år.

Forfatterne opfordrer i fællesskab til et paradigmeskift i både den offentlige debat og i den danske skovdrift.

”Øget produktion af træ er den bedste og mest effektive måde, vi kan gøre noget for klimaet. Aktivt skovbrug er det mest virkningsfulde værktøj, vi har til rådighed. Hidtil har debatten desværre i høj grad været kendetegnet af mange følelser og politiske holdninger mere, end den har været baseret på fakta, konkret viden og forståelse for, hvordan aktiv skovdrift kan løse et alvorligt problem,” siger skovrider Esben Møller Madsen.

Klimaskov er vejen frem

Bogen kommer midt i en ophedet debat og kampagner om plantning af flere træer, samt diskussioner om, at der skal etableres mere urørt skov og bruges markant mindre træflis i de danske kraftværker. Forfatterne gå mod strømmen med opfordringen, at der skal etableres mere skov, som skal drives mere intensivt, så der kan fældes endnu mere træ i de danske skove i fremtiden.

Ifølge forfatterne håndteres klimaudfordringer og reduktion af CO2-belastningen bedst gennem udvikling af klimaskove. Skove som udmærker sig ved at være bæredygtige, og derfor har såvel en høj tilvækst som en stor variation og kontinuitet i naturen. Det giver både høj binding af C02, og mange levesteder som sikrer biodiversiteten.

Udover at et øget skovareal vil suge endnu mere C02 ud af atmosfæren, så vil en øget produktion og anvendelse af træ kunne erstatte materialer som stål, beton og aluminium, der kræver store mængder fossilt brændsel, når de fremstilles. Samtidig er der et stort udviklingspotentiale i træ. Innovationer vil betyde, at træ i fremtiden kan fungere som grundmateriale i alt fra modetøj og babybleer til at erstatte en lang række glas- og plastprodukter.

Bogen kan købes hos boghandlere til 189 kr. eller kan downloades gratis digitalt via Træ.dk 

Simon Auken Beck

Simon Auken Beck

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3411
  • Mobil +45 2671 9651
  • E-mail siab@di.dk

Relateret indhold