19.09.19 TMI Nyheder

Overdreven frygt for altødelæggende bybrande

Eksperter i brandsikkerhed afviser fire DTU-forskeres påstand om, at større mængde byggeprojekter i træ vil genskabe tidligere tiders risiko for katastrofale bybrande

København blev i 1728, i 1795 og igen i 1807 hærget af altødelæggende bybrande. Nu bliver der igen pustet til frygten for tilsvarende brande i den helt store skala. 

Det er sket efter, at fire forskere fra DTU i en kronik 9. september i dagbladet Ingeniøren skrev, at man med nye danske bykvarterer opført i træ ”genindfører en risiko med katastrofale konsekvenser: bybrande.”

Læs kronikken her

Træ- og Møbelindustrien har sammen med Træ i Byggeriet, Dansk Byggeri Træsektionen og Træinformation på den baggrund bedt Danmarks førende eksperter i brandsikkerhed, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) om at vurdere risikoen.

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut betegner frygten for nye bybrande som helt uden hold i virkeligheden.

”Selvfølgelig kan træ brænde, men de fire DTU-forskere har en meget akademisk og teoretisk tilgang til risikovurderingen, når de på den måde forsøger at genskabe frygten for tidligere tiders katastrofale bybrande”, siger Ib Bertelsen, direktør for kunder & relationer, DBI.

”Meget er sket siden 1700-tallet, og i dag er risikoen for bybrande reelt elimineret fuldstændig. Først og fremmest er der siden indført et bygningsreglement med en række brandkrav, der netop skal forebygge de tidligere så frygtede bybrande. Dernæst har vi fået et moderne beredskab og nye slukningsmetoder. Og endelig er der udviklet en lang række nye teknologier og sikkerhedsløsninger,” forklarer Ib Bertelsen.

Afgørende at bygningsreglementet overholdes

Det konkrete projekt, som har affødt debatten, er det kommende Vejlandskvarteret på Amager Fælled, der med 2.000 boliger bliver Danmarks største træbyggeri. Boligerne skal opføres i op til seks etagers højde med træ i både de bærende konstruktioner og dele af beklædningen.

”Når man vurderer et byggeprojekt som dette, er det vigtigt, at man ikke generaliserer omkring træbygninger. Træ kan anvendes på mange måder og til mange formål i en bygning, og det altafgørende er, at bygningsreglementets brandkrav opfyldes som helhed. Det er jeg ikke i tvivl om vil være tilfældet i dette projekt i Vejlandskvarteret på Amager Fælled”, siger Ib Bertelsen og fortsætter:

”Vi har jo også i Danmark rigtig mange gamle og smukke huse, hvor træ er det dominerende materiale i konstruktionen, og de har jo ikke givet anledning til brandkatastrofer. Det skyldes ikke mindst bygningsreglementet og erfaringerne fra de gamle bybrande.”

Relateret indhold