28.01.20 TMI Nyheder

Har din virksomhed erfaring med at nedbringe udledning af CO2?

Byd ind med jeres erfaringer med, hvordan I har mindsket jeres klimaaftryk. Eller kom med ønsker til, hvordan politikerne kan gøre det nemmere for virksomheder at nedbringe CO2-udledningen

Regeringen har indgået 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet. De skal afdække, hvordan virksomhederne kan bidrage til at løse klimaudfordringerne. Regeringen vil samtidig se på de barrierer, virksomhederne møder i forbindelse med den grønne omstilling.

Med klimapartnerskaberne har vi i dansk erhvervsliv mulighed for at sætte tydelige aftryk på den grønne vækstdagsorden, og i TMI ønsker vi at inddrage så mange af vores medlemmer som muligt.

Har din virksomhed konkrete ideer eller forslag, der er vigtige for din virksomhed, og som kan bidrage til at reducere CO2-udledningen, så send ring eller skriv til chefkonsulent Didde Rishøj (kontaktinfo nederst på siden).

Ideer og forslag kan både være noget, virksomhederne selv kan gøre, som eksempelvis:

  • Konstruere/optimere produkterne, så CO2-indholdet i de materialer, der anvendes, nedbringes
  • Optimere kedler, tørstuer, herunder udskiftning af tørreovne
  • Øge anvendelsen af genbrugsmaterialer i produktionen
  • Designe produkter og materialer, så de kan bruges igen, deles eller sælges som en service
  • Samarbejde på tværs af værdikæden om ressourcer

Det kan også være ønsker til politikerne som eksempelvis:

  • Udfas afgiften på overskudsvarme, så der skabes incitament til i højere grad at udnytte overskudsvarmen
  • Bidrage til udvikling af metoder til opgørelse af CO2-udledning og -binding
  • Sikre, at den offentlige sektor baserer dens indkøb på totaløkonomi, hvor levetid og driftsomkostninger indtænkes
  • Støtte udvikling af pilotprojekter, test og demonstration af nye forretnings-modeller, teknologier eller materialer fx via midler til erhvervsfremme

Relateret indhold