06.10.20 TMI Nyheder

SKI afholder teknisk dialog på udbuddet af SKI-aftalen 03.13 Møbler

Alle potentielle leverandører inviteres til at komme med input ift. aftalen til SKI senest 14. oktober 2020

SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice) afholder netop nu teknisk dialog på udbuddet af SKI-aftalen 03.13 Møbler og vil gerne have potentielle leverandørers input til aftalen baseret på det materiale, som SKI gør tilgængeligt i platformen ETHICS.

Det er gennem den tekniske dialog, at potentielle leverandører har mulighed for at få indflydelse på udbuddets indhold. Senere i udbudsfasen vil mulighederne være begrænsede. Dialogen mellem SKI og leverandørerne gennemføres for at sikre, at den endelige aftale afspejler markedets vilkår og mekanismer, og for at aftalen bliver så anvendelig som muligt for både offentlige brugere og leverandører på aftalen.

Den tekniske dialog er åben

SKI har valgt at dele den tekniske dialog for 03.13 Møbler op i to runder. I den første runde vil der være mulighed for at kommentere på kontraktmaterialet og på de overordnede principper for SKI’s tildeling af rammeaftalen. I runde to vil det være muligt at kommentere på SKI’s udkast til kravspecifikation og tilbudslisten.

Den tekniske dialog (runde et) foregår via ETHICS til og med den 14. oktober 2020 kl. 16.00.

Runde to af den tekniske dialog vil forventeligt foregå fra den 7. oktober til den 27. oktober.

Læs mere om den kommende aftale på udbudssiden på ski.dk, hvor du også løbende kan holde dig orienteret om tidsplanen for udbuddet.

Hanne M. Sundin

Hanne M. Sundin

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3970
  • Mobil +45 2128 8284
  • E-mail hasu@di.dk

Relateret indhold