Getty
09.12.20 TMI Nyheder

Regeringen lancerer strategi for mere bæredygtigt byggeri

Regeringens udspil indeholder vigtige grønne initiativer, der kan reducere klimapåvirkningen fra byggeriet, og TMI hilser strategien velkommen

Boligminister Kåre Dybvad har i dag lanceret regeringens udspil til en strategi for bæredygtigt byggeri, der sætter langsigtede rammer for en omstilling af bygge- og anlægssektoren. Med strategien begynder regeringen indfasningen af konkrete krav til byggeriets klimaaftryk.

Strategien indeholder fem indsatsområder bestående af en række initiativer, blandt andet:

 • CO2-krav ved nybyggeri
  Fra 1. januar 2027 skal der indføres CO2-krav til nybyggeri, og fokus skal øges på en målrettet indsats for energieffektivisering.
 • Udvikling af metoder til udregning af klimaaftryk
  Flere indsatser i strategien handler om, at der skal videreudvikles metoder til at udregne en bygnings klimaaftryk mere præcist, fx ved hjælp af livscyklusanalyser (LCA), totaløkonomiske beregninger (LCC) og miljøvaredeklarationer for byggevarer (EPD).
 • Fremme af klimavenlige byggematerialer
  Ifølge strategien er der behov for at skabe større bevidsthed om byggematerialers klimapåvirkninger og for at udbrede viden om muligheder for anvendelsen af træ og dets klimamæssige effekter i byggeriet.
 • Europæisk regulering skal påvirkes
  For at EU kan leve op til forøget klimamål på 50-55 pct. frem mod 2030, skal en række EU-direktiver revideres i 2021. Af strategien fremgår det, at regeringen vil arbejde aktivt for bæredygtighed i revisionen af byggevareforordningen.

TMI hilser strategien velkommen og ser frem til at præge konkretiseringen af indsatserne i samarbejde med de øvrige interessenter inden for byggeriet i DI.

”Hvis vi skal lykkes med at nedbringe byggeriets klimabelastning, er det vigtigt, at vi kan dokumentere en bygnings klimaaftryk præcist. Derfor er vi særligt glade for, at strategien indeholder en række initiativer, som skal sikre udvikling af livscyklusanalyser (LCA), totaløkonomiske beregninger (LCC) og miljøvaredeklarationer for byggevarer (EPD). Det giver mulighed for at belønne de materialer, som er klimaeffektive,” siger Hanne Sundin, branchedirektør i TMI.

Se regeringens udspil til strategi for bæredygtigt byggeri

Hanne M. Sundin

Hanne M. Sundin

Branchedirektør

 • Direkte +45 3377 3970
 • Mobil +45 2128 8284
 • E-mail hasu@di.dk

Relateret indhold