Foto: Mikael Koch

20.02.20 TMI Nyheder

Konference: Træværdikæden i fremtidens byggeri i Danmark

Hvordan anvender vi træ i fremtidens byggeri i Danmark? Kom og vær med til at løse de udfordringer, der findes i træværdikæden fra skovbrug til endelig anvendelse i byggeriet

I dag kommer kun 10 % af det træ, som anvendes i dansk byggeri fra Danmark. Et øget fokus på anvendelsen af lokale ressourcer udgør derfor et potentiale for hele den danske værdikæde, fra skovbrug til træ- og byggeindustri.

Konferencen holdes torsdag den 16. april 2020 klokken 8.30-16.00 på Skovskolen Nødebo og dykker ned i emnerne: 

  • Hvilke muligheder rummer Danmarks skove, og hvordan optimerer vi værdikæden fra skovbrug til byggeri, i forhold til bæredygtighed, kvalitet og økonomi?
  • Hvilke udfordringer møder vi i processen fra træproduktion til træindustri og den endelige anvendelse i byggeriet?
  • Hvordan håndterer vi den grønne omstilling i byggeriet, og hvilke samarbejder forudsætter det blandt skovbruget, træindustrien og byggebranchen?
  • Hvordan minimerer vi byggeriets klimaaftryk i Danmark og sikrer anvendelsen af flest mulige træbaserede produkter?

Temadag: Træ som materiale i fremtidens byggeri

Skovskolen holder også en temadag om træ som materiale i fremtidens byggeri torsdag den 5. marts 2020 klokken 8.30-16.00 på Skovskolen i Auning.

Dagen er et samarbejde mellem Frank Erichsen (også kendt som Bonderøven), Arkitektskolen Aarhus og Skovskolen, Københavns Universitet, og henvender sig primært til undervisere og studerende på tværs af tømrer-, snedker-, konstruktør-, arkitekt-, ingeniør- og skovbrugsuddannelserne.

Relateret indhold