10.03.20 TMI Nyheder

Klimarådet anbefaler skovrejsning og træbyggeri

Mere skov og træbyggeri indgår i Klimarådets netop udgivne rapport, der beskriver, hvordan Danmark kan leve op til målet om 70 % CO2-reduktion i 2030

Klimarådet anbefaler, at der rejses 50.000 ha ny skov frem mod 2030 og nævner, at træbyggeri kan bidrage til klimaindsatsen i sin nye rapport ”Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion”. Et bredt flertal i Folketinget besluttede i december 2019 at indgå en aftale om en ny klimalov. I rapporten viser Klimarådet en vej til målet i 2030.

”Klimarådets anbefaling om, at der rejses 50.000 ha ny skov frem mod 2030 flugter nogenlunde med det nationale mål for en fordobling af skovarealet ved udgangen af århundredet. Skovrejsning rummer et stort potentiale for at binde CO2 fra atmosfæren, så her er der brug for høje ambitioner,” siger Annette Christensen, branchedirektør i Træ- og Møbelindustrien.

Annette Christensen peger på, at Klimarådet i sine beregninger ikke har medregnet den substitutionseffekt, der følger, når træprodukter fra skoven erstatter klimaintensive materialer i fx byggeriet. Når man tager højde for substitutionseffekten, har skovrejsning en markant større klimaeffekt, end det Klimarådet fremlægger.

Klimarådet overser, at træbyggeri er en kendt teknologi

Træbyggeri nævnes i rapporten med en kortfattet kommentar om, at byggeri i træ kan bidrage til klimaindsatsen ved dels at reducere mængden af CO2-intensive byggematerialer og ved at binde træets kulstof.

”Det er godt, at Klimarådet nævner potentialet ved træbyggeri. Vi undrer os dog over, at træbyggeri er placeret under nye teknologier i rapportens udviklingsspor. Træbyggeri er i al beskedenhed en kendt teknologi, der umiddelbart kan implementeres uden større ændringer i adfærd, vaner og forbrugsmønstre,” understreger Annette Christensen.

Træbyggeri tilbyder betydelige muligheder for at reducere byggeriets klimabelastning. På bygningsniveau kan træbaserede byggematerialer reducere byggeriets CO2 belastning med op til 70 % og i gennemsnit 50 %, når der sammenlignes med konventionelle byggematerialer.

”Vi glæder os derfor over Klimarådets opfordring om at indtænke træbyggeriets potentialer i en fremtidig klimaplan. I den forbindelse ser vi frem til resultatet af det analysearbejde om øget anvendelse af træ i byggeriet, som boligministeren har igangsat,” siger Annette Christensen.


Læs mere

Læs Klimarådets rapport Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion

En hovedanbefaling fra Klimarådet er en høj dansk CO2-afgift på 1.500 kr. pr. ton. DI mener, at anbefalingen om en høj dansk CO2-afgift vil skade den grønne omstilling, koste jobs og gøre vores samfund fattigere. Læs DI’s kommentarer til Klimarådets rapport

Simon Auken Beck

Simon Auken Beck

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3411
  • Mobil +45 2671 9651
  • E-mail siab@di.dk

Relateret indhold