06.03.20 TMI Nyheder

Medlemsmøde: Har du udfordringer på det indre marked?

Har din virksomhed produkter, som sælges lovligt i et medlemsland, der uretmæssigt nægtes markedsadgang i et andet? Klageorganet SOLVIT kan hjælpe dig.

DI afholder medlemsmøde om SOLVIT d. 2. september, 14.00-16.30. Kom og hør hvordan din virksomhed kan anvende og håndhæve sine indre marked rettigheder gennem klageorganet SOLVIT og de nye regler for gensidig anerkendelse.

Danske virksomheder oplever at blive pålagt at ændre et produkt eller dets mærkning, eller pålægges at gennemføre supplerende produkttests, der ikke burde være nødvendige. Klageorganet SOLVIT hjælper virksomhederne med disse problemstillinger. 

Læs mere om medlemsmødet og tilmeld dig her.

Om SOLVIT

- Et hurtigt og gratis klageorgan.

- SOLVIT kan benyttes ved overnationale sager, hvor en offentlig myndighed er involveret.

- Klageorganet er netop blevet styrket, når det gælder sager, hvor produkter, der sælges lovligt i et medlemsland uretmæssigt nægtes markedsadgang i et andet (manglende gensidig anerkendelse). 

Læs mere om SOLVIT og gensidig anerkendelse her. 

Relateret indhold