08.04.20 TMI Nyheder

Forlængelse af aftale om hjemsendelse

DI har på vegne af Træ- og Møbelindustrien den 8. april indgået aftale med 3f Industrigruppen om forlængelse af aftalen om hjemsendelse på Træ- og Møbeloverenskomsten

Aftalen er forlænget frem til og med den 30. april 2020.

For hjemsendelser foretaget den 14. april 2020 og derefter gælder det, at virksomheden forinden der foretages hjemsendelser skal indkalde til en lokal forhandling, hvor de lokale parter skal drøfte mulighederne for at anvende trepartsaftalen eller andre alternative muligheder for at undgå, at der foretages hjemsendelser uden løn.

Parterne skal herudover diskutere, hvilke konkret forhold, der begrunder, at der foreligger en force majeure situation, som indebærer, at hjemsendelser efter organisationsaftalen ikke kan undgås.

Der skal udarbejdes et referatet fra den lokale forhandling, som skal sendes til Dansk Industri og de respektive forbund til orientering, før der kan hjemsendes medarbejdere.

Relateret indhold