29.04.20 TMI Nyheder

Nye møbelaftaler på vej fra SKI

I løbet af 2020 og 2021 udbyder SKI en række rammeaftaler for møbler på vegne af regionerne, staten og kommunerne, hvorpå disse kan købe møbler. Nye krav til bæredygtighed og digital handel vil indgå i aftalerne. SKI ønsker input fra møbelproducenter i processen.

SKI er meget interesseret i at have en tidlig dialog med både kommende leverandører og underleverandører for at skabe den bedst mulige konkurrence og sikre, at udbudsvilkårene bliver markedskonforme både nu og i fremtiden. Ligeledes vil der være fokus på mulighederne for at stille grønne krav til alle dele af værdikæden.

Hvis de ny møbelaftaler er relevante for din virksomhed, er det derfor en god idé at holde jer orienterede om detaljerne i hver enkelt aftale og ikke mindst om de perioder, hvor det er muligt at komme med fagligt input til aftalerne.

Sådan bliver du leverandør på aftalerne

For at kunne byde og blive leverandør på en af aftalerne skal virksomheden kunne tilbyde hele det udbudte sortiment og leve op til SKI’s krav om økonomisk og faglig kapacitet. Alternativt kan en virksomhed være underleverandør til en tilbudsgiver, eller man kan gå sammen med andre virksomheder – fx i et konsortium – for at opfylde kravene, hvis disse ikke kan opfyldes som enkeltvirksomhed.

Fire aftaler forventes udbudt i 2020 og 2021

Overordnet set opdeler SKI sine møbelaftaler i fire forskellige rammeaftaler. Tre af aftalerne er forpligtende for de pågældende kundegrupper. Forpligtelsen indebærer, at de tilsluttede kunder er forpligtet til at købe deres møbler på aftalen i det omfang, at aftalens sortiment opfylder deres indkøbsbehov.

Alle fire aftaler forventes udbudt i 2020 og primo 2021.

 

Aftale
ID

Forventet ikrafttrædelse Forpligtelse og kundegruppe Forventet sortiment
50.30  1. januar 2021
 • Primært kommunale kunder
 • Forpligtende aftale for de kunder, der tilslutter sig
 • Kontormøbler
 • Kantinemøbler
 • Mødemøbler
50.31 1. januar 2021 
 • Statslige kunder
 • Forpligtende aftale
 • Kontormøbler
 • Kantinemøbler
 • Mødemøbler
 50.32  Medio 2021
 • Regionale kunder
 • Forpligtende aftale for de regioner, der tilslutter sig
 • Kontormøbler
 • Kantinemøbler
 • Mødemøbler
 • Plejemøbler
 03.13  Medio 2021
 • Alle SKI’s kunder
 • Frivillig aftale
 • Kontor- og mødemøbler
 • Kantine- og loungemøbler
 • Plejemøbler
 • Daginstitutionsmøbler
 • Undervisningsmøbler
Nye krav til bæredygtighed og digital samhandel

Udviklingen af aftalerne tager udgangspunkt i SKI’s eksisterende møbelaftaler for staten, kommunerne og regionerne. Særligt mht. miljø og digital handel vil der komme væsentlige ændringer. For SKI og mange offentlige indkøbere står miljø og bæredygtighed højt på dagsordenen, og dette vil også blive udmøntet i konkrete krav på de kommende aftaler.

Er I interesseret som tilbudsgiver, er det derfor også en fordel at holde sig orienteret om disse krav og om de konkrete realiseringer af kravene.

Få indflydelse på udbuddene

Under udviklingen af udbudsmaterialet til aftalerne vil SKI meget gerne i dialog med markedet, så SKI kan designe attraktive aftaler – både for leverandører og kunder. Første gang, man har mulighed for at få indflydelse på aftalen, er i forbindelse med SKI’s udarbejdelse af markedsbeskrivelsen. Den danner det grundlag, som SKI bruger til at designe rammerne for aftalen.

Når SKI er ved at være klar med udbudsmaterialet, fx leveringsvilkår og sortiment, vil der være mulighed for at komme med konkrete input. Via en såkaldt ”teknisk dialog” får potentielle leverandører adgang til et udkast af udbudsmaterialet og har mulighed for at kommentere og foreslå ændringer.

SKI har meget begrænset mulighed for at ændre i materialet, når først udbudsmaterialet er offentliggjort. Derfor er det vigtigt at deltage i dialogen med SKI under udarbejdelsen af markedsbeskrivelsen og den tekniske dialog.

For så vidt angår udbud 50.30 Møbler, som er rettet mod kommunerne, er udbuddet forbi muligheden for teknisk dialog, der blev afholdt 17. september til den 1. oktober 2019.

TMI og DI er i dialog med SKI om udviklingen af aftalerne, men i forbindelse med de konkrete aftaler har det stor værdi, at de enkelte virksomheder også har dialog om aftalerne og deres udformning.

I forbindelse med aftalen 03.13 Møbler er det pt. muligt at komme med input i forbindelse med markedsanalysen, og dermed få indflydelse på udformningen af aftalen og dennes sortiment.

SKI opfordrer de interesserede til at kontakte aftalens udbudsansvarlige, som kan findes på udbudssiden på ski.dk

Tidsplaner for de kommende udbud

De forventede tidsplaner for de fire møbelaftaler ift. involvering af markedet:

 
  1. kvartal 2020 2. kvartal 2020 3. kvartal 2020 4. kvartal 2020
50.30 Møbler (kommuner) Prækvalifikation forventes april/maj 2020 Tilbudsperiode forventes i maj/juni 2020   Ikrafttrædelse forventes 1. januar 2021 
50.31 Møbler (stat) Teknisk dialog forventes i april 2020 Tilbudsperiode forventes i april-maj 2020    
03.13 Møbler (frivillig) Markedsanalyse april-maj 2020   Teknisk dialog forventes i august-september 2020 Tilbudsperiode forventes i oktober-november 2020
50.32 Møbler (regioner) Tidsplan er endnu ikke fastlagt Tidsplan er endnu ikke fastlagt Tidsplan er endnu ikke fastlagt Tidsplan er endnu ikke fastlagt

Hold dig orienteret

Du kan læse om de enkelte udbud (herunder tidspunkterne for dialog) på SKI’s udbudskalender. Og mere om aftalerne på SKI's hjemmeside.

SKI's udbudskalender SKI.dk

Relateret indhold