27.08.20 TMI Nyheder

Træbyggeri kan skabe besparelser på 14,5% af den årlige CO2-udledning

Ny rapport viser, at en større brug af træbyggeri kan reducere Danmarks CO2-udledning med 3,5 mio. tons CO2, hvilket kan få stor betydning for at nå målet om 70% CO2-reduction i 2030

En ny rapport fra Rambøll viser, at der kan spares 3,51 mio. tons CO2 over de kommende 10 år ved at øge brugen af træ og træbaserede produkter i nybyggeri i Danmark. Dette svarer til en gennemsnitlig årlig besparelse på 14,5% af den samlede CO2-reduktion, som Danmark skal opnå for at leve op til målsætningen om 70% reduktion i 2030.

”Konkret har Rambøll sammenlignet træbyggeri med konventionelt byggeri og vurderet de potentielle CO2-besparelser, der er ved at konvertere traditionelle løsninger som tegl, stål og beton til træ og træbaserede produkter”, fortæller Lauritz Rasmussen, sekretariatsleder i foreningen Træ i Byggeriet, som har bestilt rapporten hos Rambøll.

”Sammenligningsstudiet kan nu hjælpe os med at dokumentere det, som vi allerede godt vidste; nemlig at byggebranchen kan spille en meget betydelig rolle ift. den nationale og globale målsætning om at minimere CO2-udledningen. Alene ved at flytte fokus over på fremstilling af byggematerialer frem for driftsenergi og træffe bevidste design- og materialevalg kan vi nemlig reducere CO2-udslippet betragteligt”, siger han.

Ser man udelukkende på CO2-udledningen fra opførelsen af bygningerne, er den potentielle gennemsnitlige årlige besparelse 30,5% af den årlige CO2-reduktionsmålsætning. Dermed gør rapporten det tydeligt, at byggebranchen kan bidrage væsentligt til den nationale målsætning alene ved at øge fokus på træbyggeri.

Læs hele rapporten hos Træ i Byggeriet.