25.01.21 TMI Nyheder

Fejl i SKI’s udbudsmateriale fører til genudbud af 03.13 Møbler

SKI har fundet en fejl i udbudsbetingelserne til 03.13 Møbler og har valgt at annullere det nuværende udbud og lave et genudbud med en forlænget tilbudsfrist på 14 dage

SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice) har fundet en fejl i anførelsen af mindstekravene til økonomisk og finansiel formåen i udbudsbetingelserne til 03.13 Møbler, hvor der står mindstekrav for omsætning, men skulle stå mindstekrav til egenkapital.

SKI anser det for afgørende at få rettet denne fejl, hvilket jævnfør udbudsreglerne medfører, at udbuddet rent teknisk skal annulleres og udbydes på ny.
SKI har derfor overfor tilbudsgiverne præciseret, med henvisning til tilbudsarbejdet, at der ikke er foretaget yderligere materielle ændringer i materialet, ej heller i tilbudslisterne i forbindelse med genudbuddet. Det betyder, at eventuelt påbegyndt tilbudsarbejde kan fortsætte.

I forbindelse med den tekniske annullering og genudbuddet forlænges tilbudsfristen med yderligere 14 dage. Den nye tilbudsfrist er mandag den 15. marts 2021.
Se udbudsmaterialet hos SKI.

Relateret indhold