19.11.21 TMI Nyheder

Danske Træindustrier bag Skovrådets anbefalinger til miljøministeren

Syv konkrete anbefalinger, til hvordan dansk produktion af træ kan bidrage til den grønne omstilling, er netop afleveret til miljøminister Lea Wermelin

Danske Træindustrier, som er en del af TMI, har bidraget til syv konkrete anbefalinger, der kan lede til øget forsyning og øget anvendelse af bæredygtigt træ fra dansk skovbrug, som Skovrådet netop har afleveret til Miljøminister Lea Wermelin.

”Skovene har en unik mulighed for at reducere vores brug af fossile ressourcer og til at omstille til brug af fornybare råvarer. Det kræver bl.a., at vi skruer op for brugen af bæredygtigt produceret træ, og vores skove har heldigvis gode muligheder for at øge forsyningerne”, siger formand for Danske Træindustrier, Peter Jensen.

Sammen med rådets øvrige ti interesse- og brancheorganisationer står Danske Træindustrier bag anbefalingerne, der er resultat af fælles og konstruktivt samarbejde.

Træstrømsanalyse forudsætning for nødvendige investeringer

En forudsætning for at øge anvendelsen af træ til fremme af den grønne omstilling er at kende ressourcen.

”Vi har ikke en samlet opgørelse af de danske træstrømme, og det reducerer investeringslysten i de nye anvendelsesformer for træ, som kan øge skovenes klimabidrag”, siger Peter Jensen.

Han lægger derfor vægt på anbefalingen om, at der bør udarbejdes en træstrømsanalyse og ressourceoversigt over den danske træproduktion inkl. import og eksport for alle træforbrugende industrier.

Træet skal være bæredygtigt

Det er ligeledes en forudsætning, at træet er produceret dokumenterbart bæredygtigt, hvis det skal indgå i bæredygtige træprodukter til fremme af den grønne omstilling.

”Det er vigtigt for Danske Træindustrier, at anbefalingerne også opfordrer til at sætte politiske mål for andelen af certificeret træ fra danske skove. Og ikke mindst, at anbefalingen om at der igangsættes tiltag, der kan fremme udviklingen, herunder fx §25-registrering af biologisk værdifuld skovnatur og tilskud til grønne driftsplaner”, siger Peter Jensen.

”Træet skal naturligvis være bæredygtigt. Udviklingen kommer ikke af sig selv, så vi håber, at ministeren vil lytte til rådene og prioritere de nødvendige midler. Vi glæder os til at følge udviklingen og vil gøre vores til at indsatsen kommer til at lykkes”, tilføjer han.

Ros for konstruktivt samarbejde

Anbefalingerne kommer på et tidspunkt, hvor der globalt forventes en stigende efterspørgsel efter træ, og hvor det er vigtigt, at dansk træproduktion foregår dokumenterbart bæredygtigt.

Skovrådets formand glæder sig også over anbefalingerne.

”På et tidspunkt, hvor skovenes bidrag til den grønne omstilling aldrig har været vigtigere, og i en tid hvor synspunkter i den offentlige debat ofte polariseres, glæder det mig, at samtlige Skovrådets interesse- og brancheorganisationer har arbejdet konstruktiv for, at vi kunne nå frem til en række konkrete anbefalinger. Det tjener alle involverede til ære,” siger Skovrådets formand, Carsten With Thygesen.

Rapporten, som netop er overrakt til miljøministeren, omfatter følgende syv anbefalinger, som er samlet i en underbyggende rapport:

  • Registrering af naturmæssig særlig værdifuld skov på private arealer. (§25 registrering).
  • Etablering af national tilskudsordning til kortlægning af skovressourcen og registrering af naturværdier på private og kommunale arealer.
  • Oplysningskampagne om øget produktion af bæredygtigt træ.
  • Mål for mængden af certificeret bæredygtigt træ som skal produceres/leveres fra danske skove.
  • Afsætning af midler til øget forskning i forhold til klimaforandringernes påvirkning af skov.
  • Midler til rådgivning af skovejere om skovenes robusthed og tilpasningsevne ift. klimaforandringer.
  • Kortlægning af træproduktion og internationale træstrømme for danske træforbrugende industrier.
Simon Auken Beck

Simon Auken Beck

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3411
  • Mobil +45 2671 9651
  • E-mail siab@di.dk

Relateret indhold