11.03.21 TMI Nyheder

Corona gav EFIC travlt i 2020

Coronakrise, bæredygtighed, cirkulær økonomi og flammehæmmere har i 2020 været i fokus for den fælles europæiske møbelorganisation EFIC

2020 var et udfordrende år for den europæiske møbelindustri, der har været hårdt ramt af coronakrisen. Pandemien har ført til udfordringer i forsyningskæden, mangel på råvarer, nedsat arbejdstid og annullering af flere messer, hvilket har ført til reduceret efterspørgsel, produktion, import og eksport. Den fælles europæiske organisation, European Furniture Industries Confederations (EFIC) har derfor haft travlt med at tale branchens sag over for de europæiske institutioner. Det fremgår af EFIC’s årsrapport som netop er udkommet.

Træ- og Møbelindustrien er medlem af EFIC og af EFIC’s bestyrelse.

På politisk plan har EFIC været aktiv inden mange initiativer fra Europa-Kommissionen, der sigter mod at gøre bæredygtige produkter til normen i Europa. Det primære fokus har været den nye handlingsplan for cirkulær økonomi. EFIC ser cirkulær økonomi som en mulighed, og der findes allerede mange gode metoder og eksempler på cirkulære produkter i møbelbranchen.

EFIC ønsker at være del af overgangen til cirkularitet, men der er meget, der skal ændres til en cirkulær tankegang, herunder eksisterende lovgivning og tankegang hos forbrugere og offentlige købere. EFIC mener, det også er nødvendigt, at reglerne for cirkulær økonomi harmoniseres på EU-niveau for at sikre lige vilkår og en fælles forståelse for alle involverede aktører.

EFIC har også i 2020 været involveret i og fulgte initiativer på andre områder:
- Standardisering af motoriserede møbler
- Regler for formaldehyd
- Miljøvenligt design
- Sager om markedsadgang
- Gennemgang af EU's handelspolitik
- Digitalisering
- Forhandlinger om en partnerskabsaftale mellem EU og Storbritannien

EFIC’s arbejder fortsat med The Alliance for Flame Retardents Free Furniture, der handler om brandsikkerhed uden flammehæmmere. EFIC arbejder for, at der på EU-plan banes vej for møbler uden flammehæmmere, for at beskytte menneskers sundhed, miljøet og fjerne hindringer for en cirkulær økonomi.

Du kan læse hele i EFIC’s årsrapport her

Didde Rishøj

Didde Rishøj

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3776
  • Mobil +45 3091 9269
  • E-mail diri@di.dk

Relateret indhold