29.03.21 TMI Nyheder

SKI annullerer og genudbyder 03.13 Møbler

Annulleringen sker, da SKI  i forbindelse med input fra tilbudsgiverne i udbuddets spørgsmål/svar-fase har identificeret en række forhold i den kommende aftales sortiment, som de finder det afgørende at få ændret

Der er tale om få konkrete krav til varelinjer, der justeres. Bl.a. krav til sortiment, rengøring og miljømærker. Ændringerne vil desværre ikke kunne foretages uden annullation jf. udbudsreglerne.

Nogle af tilbudsgiverne har allerede bedt om at få yderligere forlængelse af tidsfristen, og SKI forlænger endvidere tilbudsfristen yderligere i forhold til minimumsfristen, så potentielle leverandører både får den ønskede ekstra tid og yderligere tid til at optimere deres tilbud. Tilbudsfristen rykkes frem til den 4. maj 2021.  

Det meste af udbudsmaterialet er uændret, og justeringerne i forhold til det tidligere udbudsmateriale er markeret i udbudsmaterialet, så det vil være let for tilbudsgiverne at fortsætte arbejdet med at optimere deres tilbud. For rettelser i tilbudslisten vil der være vedlagt en oversigt, som angiver de væsentligste steder. Det gør det let for tilbudsgiverne at se ændringerne og justere i det eksisterende tilbud. 

SKI forventer at kunne tildele kontrakterne medio juni 2021, og at aftalen træder i kraft primo oktober 2021.

Kort om den kommende aftale

03.13 Møbler består af seks delaftaler fordelt efter møbelkategorier:

•    Delaftale 1: Kontormøbler
•    Delaftale 2: Kantine-, lounge- og mødemøbler
•    Delaftale 3: Plejemøbler
•    Delaftale 4: Daginstitutionsmøbler
•    Delaftale 5: Undervisningsmøbler til folkeskolen
•    Delaftale 6: Undervisningsmøbler til videregående uddannelser.

Hver delaftale tildeles til tre leverandører i en kaskademodel. Ved behov for indretningsløsninger skal indkøbet gennemføres som et miniudbud. På aftalen stiller SKI bæredygtige krav til leverandørerne og miljøkrav til produkterne. Det gør det lettere for kunderne at købe miljørigtigt og samfundsansvarligt ind. Herudover skal alle møbler produceres med dokumenterbart bæredygtigt træ og der vil blive udbudt et sortiment af miljømærkede møbler. 

SKI’s øvrige møbelaftaler

SKI har to øvrige møbelaftaler 50.30 Møbler og 50.31 Møbler (staten). 50.30 Møbler er målrettet kommunerne og blev tildelt den 14. januar. Tre leverandører blev den 3. december tildelt møbelaftalen 50.31, som er målrettet staten. Du kan læse mere om den kommende SKI-aftale 03.13 Møbler på ski.dk

Hanne M. Sundin

Hanne M. Sundin

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3970
  • Mobil +45 2128 8284
  • E-mail hasu@di.dk

Relateret indhold