03.08.21 TMI Nyheder

EU’s skovstrategi: Træbyggeri er en central nøgle til at løse klimakrisen

Ny skovstrategi fra EU anerkender træets gode klimaegenskaber, men mangler et blik for helheden i skov- og træsektoren

EU Kommissionen udgav 16. juli 2021 en ny skovstrategi. Strategien er et centralt element i initiativet European Green Deal og bygger bl.a. på EU's biodiversitetsstrategi. Strategien skal bidrage til at nå EU's mål for biodiversitet, samt målet for reduktion af drivhusgasemissioner på mindst 55 % inden 2030 og klimaneutralitet inden 2050.

Den nye skovstrategi anerkender træets klimaegenskaber, bl.a. med et forslag om at etablere en robust og transparant metode til at opgøre klimafordelene ved bl.a. træbyggeri, som et incitament til mere bæredygtigt bygningsdesign og konstruktionsvalg.

”Den danske såvel som den europæiske træindustri har længe arbejdet for, at træets klimaegenskaber skulle opnå større anerkendelse for sin evne til at gøre fx nybyggeri og renovering mere klimavenligt. Derfor er det glædeligt, at det er med i den nye strategi,” siger Simon Auken Beck, konsulent i TMI.

Mangler blik for helheden

En overordnet kritik af den nye skovstrategi er, at den mangler et helhedsorienteret blik på skov- og træsektoren. Simon Auken Beck peger på, at en konkurrencedygtig træindustri og bæredygtigt forvaltede skove indbyrdes er stærkt forbundne og begge er nødvendige i EU's klimaindsats.

”Strategien overser bl.a. bidraget fra bæredygtig skovdrift til at balancere økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter af skoven. I stedet lægges stor vægt på passiv skovbeskyttelse, som tilsidesætter skovens multifunktionelle rolle i samfundet,” siger han.

I skovstrategien er der stort fokus på, at træ først og fremmest skal bruges til at producere træprodukter af høj kvalitet og med lang levetid.

”Det er bekymrende, at Kommissionen gør sig til dommer over, hvad der er gode og dårlige træprodukter. Når man producerer højkvalitetsprodukter af træ, vil der uundgåeligt opstå en række biprodukter af lavere kvalitet, fx fraskær i forarbejdningen og udtyndingstræ i skovdriften, som kan udnyttes til bl.a. papir, emballage, plader og bioenergi. Kommissionen overser dermed, at alle dele af træet og hele produktionscyklussen skal inddrages for at træ- og skovsektoren kan optimere sit klimabidrag,” mener Simon Auken Beck.

EU’s skovstrategi er ikke en egentlig lov, men indholdet ventes at blive retningsgivende for det fremtidige lovgivningsarbejde i EU.

Simon Auken Beck

Simon Auken Beck

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3411
  • Mobil +45 2671 9651
  • E-mail siab@di.dk

Relateret indhold